Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Informacja w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Lubelskiego...

Logo Powiatu Lubelskiego na rozmazanym tle

W dniu 22 lutego 2024 r. Zarząd Powiatu w Lublinie podjął Uchwałę nr 1229/2024 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Lubelskiego z zakresu kultury i...

Opublikowane dn. 23-02-2024
Czytaj dalej...

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Logo Powiatu Lubelskiego na rozmazanym tle

Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku, Monitor Polski z 2023 poz. 1276, ustanowiono rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy...

Opublikowane dn. 27-12-2023
Czytaj dalej...

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością...

Logo Powiatu Lubelskiego na rozmazanym tle

POWIAT LUBELSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej...

Opublikowane dn. 21-12-2023
Czytaj dalej...

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Logo Powiatu Lubelskiego na rozmazanym tle

dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz...

Opublikowane dn. 09-11-2023
Czytaj dalej...

OGŁOSZENIE

Osoba podpisująca dokument

ZARZĄD POWIATU w LUBLINIE ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub...

Opublikowane dn. 27-10-2023
Czytaj dalej...

Ogłoszenie o przetargu

logo napis powiat lubelski

POWIAT LUBELSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością...

Opublikowane dn. 14-06-2023
Czytaj dalej...

Odwołanie II przetargu

logo napis powiat lubelski

Starosta Lubelski odwołuje II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica, stanowiącej działkę nr 335/14 o...

Opublikowane dn. 15-03-2023
Czytaj dalej...

OGŁOSZENIE

logo napis powiat lubelski

o zamiarze przekształcenia z dniem 30 września 2023 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie poprzez zmianę jej siedziby z dotychczasowej przy ul. Gen. Andersa 2, 23-100 Bychawa na nową...

Opublikowane dn. 01-03-2023
Czytaj dalej...

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

logo napis powiat lubelski

STAROSTA LUBELSKI REPREZENTUJĄCY SKARB PAŃSTWA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie...

Opublikowane dn. 16-02-2023
Czytaj dalej...

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

logo napis powiat lubelski

STAROSTA LUBELSKI REPREZENTUJĄCY SKARB PAŃSTWA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie...

Opublikowane dn. 16-02-2023
Czytaj dalej...
<<<Poprzednia
1 2 3 4
Następna>>>
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa