Edukacja Drukuj Zapisz

Zadaniem powiatu jest zakładanie i prowadzenie szkół specjalnych: podstawowych,  przysposabiających do pracy, szkół ponadpodstawowych (czteroletnich liceów ogólnokształcących, trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, pięcioletnich techników, liceów ogólnokształcących dla dorosłych i szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych), szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, a także młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej (pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury itp.) i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
 
W chwili obecnej Powiat Lubelski jest organem prowadzącym dla 6 zespołów szkół ponadpodstawowych, 1 zespołu szkół specjalnych, 2 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i 3 poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Powrót

Edukacja Drukuj Zapisz

EDUKACJA PRAWNA

Obraz przedstawia grafikę z tekstami informacyjnymi dotyczącymi "Edukacji Prawnej dla Szkół Ponadpodstawowych w roku 2024", zawiera logotypy instytucji i zapowiada spotkania z Radcą Prawnym.

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU 2024

Opublikowane dn. 09-05-2024
Czytaj dalej...

Dzień otwarty

Grupa ludzi, głównie młodzieży, zgromadzona wokół stoiska z przedmiotami na hali sportowej, prawdopodobnie na wydarzeniu edukacyjnym lub wystawie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach 24 kwietnia br. przywitał uczniów szkół podstawowych, kończących pierwszy etap edukacji, a poszukujących swojej nowej szkolnej drogi, bogatą i ciekawą...

Opublikowane dn. 29-04-2024
Czytaj dalej...

XIII edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Opis alternatywny: Grafika z otwartą książką w tle z napisem "Najlepsza praca doktorska z zakresu rynku finansowego" oraz informacją o XIII edycji konkursu o nagrodę prezesa KNF.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza XIII edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Opublikowane dn. 24-04-2024
Czytaj dalej...

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie najlepsze w...

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie najlepsze w województwie lubelskim!

Taki tytuł prowokuje, by zapytać – w jakiej dziedzinie. Śpieszymy z odpowiedzią: zwyciężyliśmy w Spartakiadzie Sportowo-Obronnej Klas Wojskowych Województwa Lubelskiego.

Opublikowane dn. 18-04-2024
Czytaj dalej...

Oferta edukacyjna

Grupa młodych ludzi z podniesionymi rękami cieszy się na zewnątrz, nad nimi napis "Oferta Edukacyjna 2024/2025".

Ósmoklasisto! Zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną przez szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Lubelski.

Opublikowane dn. 03-04-2024
Czytaj dalej...

Kolejna współpraca Powiatu Lubelskiego z uczelnią wyższą

Czterech mężczyzn stoi obok siebie w pomieszczeniu z logotypami UMCS, dwóch z nich trzyma dokumenty, wszyscy uśmiechają się.

28 marca br. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Powiat Lubelski podpisali ramową umowę o współpracy, m.in. w obszarze realizacji przedsięwzięcia pn. Green Human Space w Pszczelej...

Opublikowane dn. 28-03-2024
Czytaj dalej...

Konkurs Wiedzy o Sejmie RP.

Grupa ludzi siedzi na składanych krzesłach ustawionych w rzędach na drewnianej podłodze wewnątrz sali gimnastycznej, wyglądają na skupionych.

13 marca 2024 r., z inicjatywy Posła na Sejm RP Magdaleny Filipek-Sobczak, w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie odbył się Konkurs Wiedzy o Sejmie RP. Głównym celem wydarzenia było...

Opublikowane dn. 14-03-2024
Czytaj dalej...

Dzień Otwartych Drzwi - Zespół Szkół Techniki Rolniczej Im. W. Witosa w Piotrowicach

Dzień Otwartych Drzwi - Zespół Szkół Techniki Rolniczej Im. W. Witosa w Piotrowicach

7 marca br. w Zespole Szkół Techniki Rolniczej Im. W. Witosa w Piotrowicach odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Podczas wydarzenia uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2024/2025....

Opublikowane dn. 08-03-2024
Czytaj dalej...

6 MARCA BR. POWIAT LUBELSKI PODPISAŁ UMOWĘ Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ! |

Dwóch mężczyzn stoi naprzeciw siebie, jeden wręcza drugiemu dokument, w tle widoczni są inni uczestnicy i logo Politechniki Lubelskiej.

Współpraca z ośrodkami akademickimi, jest bardzo ważnym elementem zrównoważonego rozwoju powiatu lubelskiego. Integracja środowiska naukowego z podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami...

Opublikowane dn. 07-03-2024
Czytaj dalej...

Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Załuczu na rok szkolny 2024/2025

Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Załuczu na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo! Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu jest placówką edukacyjną zajmującą się kształceniem na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym uczniów z niepełnosprawnością...

Opublikowane dn. 06-03-2024
Czytaj dalej...

23 stycznia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy odbył się IX Festiwal Kolęd i...

23 stycznia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy odbył się IX Festiwal Kolęd i Pastorałek pt.: ,,Jezusa Narodzonego Witajmy".

Wydarzenie zgromadziło dzieci ze specjalnych ośrodków i szkół ogólnodostępnych. Tego dnia młodzi artyści mieli okazje podzielić się swoim talentem muzycznym oraz wspólnie celebrować świąteczną...

Opublikowane dn. 24-01-2024
Czytaj dalej...
<<<Poprzednia
1 2 3 4 ... 7
Następna>>>
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa