Transport Drukuj Zapisz

Powiat Lubelski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Celem publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego jest ograniczenie negatywnych skutków wykluczenia komunikacyjnego.
 
 
Pierwsza linia komunikacyjna uruchomiona została w listopadzie 2019 r. na trasie Białawoda-Borzechów-Bełżyce, a kolejna w grudniu tego samego roku na trasie Strzyżewice-Iżyce-Bychawa. Pomimo starań, począwszy od stycznia 2020 roku nie udało się uruchomić kolejnych z planowanych linii, kontynuowały kursowanie dwie dotychczasowe. Ze względu na wybuch pandemii SARS-COV-2, dopiero od 1 października 2020 ruszyło sześć nowych tras, a następnie od dnia 16 listopada uruchomione zostały jeszcze dwie linie.
Oprócz ww. linii od 1 lipca 2021 roku uruchomiona została jeszcze jedna trasa: Antoniówka - Zakrzew - Biskupie i obecnie, na obszarze powiatu lubelskiego działa jedenaście linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.
 
 
Planowanie, organizowanie i funkcjonowanie przewozu osób, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Finansowanie ww. zadań możliwe jest dzięki dopłatom z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz ze środków własnych organizatora. Dla zabezpieczenia wkładu własnego przez Powiat Lubelski, nieodzowne jest wsparcie gmin, przez które przebiegają wspomniane linie. Dzięki pomocy finansowej możliwe jest tworzenie oraz utrzymanie sieci komunikacyjnej na obszarze naszego powiatu.
 
Kontakt w sprawach transportu
 
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
ul. Spokojna 9 (pok. 216, II p.)
transport@powiat.lublin.pl
 
 
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa