Transport Drukuj Zapisz

Powiat Lubelski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Celem publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego jest ograniczenie negatywnych skutków wykluczenia komunikacyjnego.

Planowanie, organizowanie i funkcjonowanie przewozu osób, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Finansowanie ww. zadań możliwe jest dzięki dopłatom z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz ze środków własnych organizatora. Dla zabezpieczenia wkładu własnego przez Powiat Lubelski, nieodzowne jest wsparcie gmin, przez które przebiegają wspomniane linie. Dzięki uzyskanej pomocy finansowej możliwe jest tworzenie oraz utrzymanie sieci komunikacyjnej na obszarze naszego powiatu.

Pierwsza linia komunikacyjna uruchomiona została w listopadzie 2019 r. na trasie Białawoda-Borzechów-Bełżyce, a kolejna w grudniu tego samego roku na trasie Strzyżewice-Iżyce-Bychawa. Ze względu na wybuch pandemii SARS-COV-2, pomimo starań, na początku 2020 roku nie udało się uruchomić kolejnych z planowanych linii, kontynuowały kursowanie dwie dotychczasowe. Dopiero od 1 października 2020 udało się uruchomić sześć nowych tras, a od dnia 16 listopada dodano jeszcze dwie linie. Od 1 lipca 2021 utworzono kolejną trasę, dzięki czemu do końca 2021 roku działało łącznie jedenaście linii komunikacyjnych. Od początku 2022 roku działało 16 linii, a w 2023 roku na obszarze powiatu lubelskiego było 19 linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Powiat Lubelski nieustannie podejmuje starania w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb przewozowych. Co roku weryfikowana jest sieć komunikacyjna o charakterze użyteczności publicznej. Modyfikacje powiatowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym w komunikacji drogowej następują z uwzględnieniem sugestii mieszkańców oraz w porozumieniu z włodarzami gmin powiatu lubelskiego. Aktualny wykaz wszystkich linii w pliku excel znajduje się na niniejszej stronie.

Kontakt w sprawach transportu
 
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
ul. Spokojna 9 (pok. 216, II p.)
transport@powiat.lublin.pl
 
 
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa