Transport Drukuj Zapisz

Powiat Lubelski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Celem publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego jest ograniczenie negatywnych skutków wykluczenia komunikacyjnego.

Planowanie, organizowanie i funkcjonowanie przewozu osób, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Finansowanie ww. zadań możliwe jest dzięki dopłatom z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz ze środków własnych organizatora. Dla zabezpieczenia wkładu własnego przez Powiat Lubelski, nieodzowne jest wsparcie gmin, przez które przebiegają wspomniane linie. Dzięki uzyskanej pomocy finansowej możliwe było tworzenie oraz utrzymanie sieci komunikacyjnej na obszarze naszego powiatu.

Pierwsza linia komunikacyjna uruchomiona została w listopadzie 2019 r. na trasie Białawoda-Borzechów-Bełżyce, a kolejna w grudniu tego samego roku na trasie Strzyżewice-Iżyce-Bychawa. Pomimo starań, na początku 2020 roku nie udało się uruchomić kolejnych z planowanych linii, kontynuowały kursowanie dwie dotychczasowe. Ze względu na wybuch pandemii SARS-COV-2, dopiero od 1 października 2020 udało się uruchomić sześć nowych tras, a następnie od dnia 16 listopada jeszcze dwie linie. Od 1 lipca 2021 powstała jeszcze jedna trasa, dzięki czemu na obszarze powiatu lubelskiego do końca 2021 roku działało łącznie jedenaście linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Powiat Lubelski dążąc do zaspokojenia w możliwie największym stopniu podstawowych potrzeb przewozowych o charakterze użyteczności publicznej , co roku weryfikuje sieć komunikacyjną. W wyniku sugestii mieszkańców oraz konsultacji z gminami następuje modyfikacja niektórych dotychczasowych linii oraz tworzone są nowe połączenia. Poniżej przedstawiamy aktualny wykaz wszystkich linii

 
Kontakt w sprawach transportu
 
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
ul. Spokojna 9 (pok. 216, II p.)
transport@powiat.lublin.pl
 
 
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa