Urząd Drukuj Zapisz

Przy ul. Spokojnej 9 mieści się główny budynek Starostwa Powiatowego w Lublinie (zgodnie z rysunkiem w dolnej części strony), w którym umiejscowione kolejno zostały:
 
 • PARTER: portiernia/ sala konferencyjna duża/ Punkt Obsługi Klienta/ kasa/ Wydział Geodezji wraz z obsługą klienta, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • PIĘTRO I: sekretariat Starosty Lubelskiego i Sekretarza Powiatu/ sala konferencyjna mała/ Kancelaria Ogólna/ Wydział Organizacyjny/ Wydział Finansowy/ Wydział Architektoniczno – Budowlany/ Biuro ds. Informacji i Promocji/ Zespół Radców Prawnych.
 • PIĘTRO II: sekretariat Wicestarosty Lubelskiego i Członka Zarządu/ Wydział Organizacyjny/ Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych/ Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 
Przy wejściu do głównego budynku Starostwa znajduje się udogodnienie architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w postaci podjazdu umożliwiającego dostanie się do budynku urzędu.
 
 
Przy ul. Spokojnej 9A (budynek A-rysunek w dole strony) mieści się:
 
 • PARTER: Centrum Usług Wspólnych 
 • PIĘTRO I: Wydział Inwestycji i Funduszy Pomocowych
 
Przy ul. Spokojnej 9B (budynek B – rysunek w dole strony) mieści się:
 
 • NISKI PARTER: Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa (rejestracja pojazdów) – do tej części budynku najlepiej trafić wchodząc pierwszym wejściem od bramy po lewej stronie.
 • PARTER: Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa (prawa jazdy oraz pozostałe sprawy komunikacyjne)
 • PIĘTRO I: Krajowe Biuro Wyborcze – na I piętro można dotrzeć wchodząc do budynku drugim wejściem od bramy po lewej stronie.
 
Przy wejściu do budynku zlokalizowanego przy ul. Spokojnej 9B również znajduje się udogodnienie architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w postaci podjazdu umożliwiającego dostanie się do tej części budynku.
 
Przy ul. Spokojnej 7A (budynek C-rysunek w dole strony) mieści się:
 
 • Wydział Geodezji – ewidencja gruntów i budynków – do budynku ewidencji gruntów i budynków najłatwiej trafić kierując się w stronę budynku głównego, następnie należy skręcić w prawo i za prześwitem po lewej stronie zobaczymy właściwy budynek tj. Wydział Geodezji – ewidencja gruntów i budynków. 

Przy ul. Czechowskiej 2 mieści się:

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych (wysoki parter)
 • Wydział Audytu, Kontroli i Jakości (IV piętro)
 
Rysunek rozłożenia budynków
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa