Centrum Zarządzania Kryzysowego Drukuj Zapisz

ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin

tel.: 81 52-86-720, 81 52-86-721, 81 52-86-723, 81 52-86-725 i 81 52-86-726
fax: 81 52-86-601

tel. całodobowy 510-150-290

kryzys@powiat.lublin.pl

Najważniejsze telefony alarmowe

 • 112 - numer alarmowy
 • 997 - Policja
 • 998 - Państwowa Straż Pożarna
 • 999 - Pogotowie Ratunkowe
 • 993 - Pogotowie Ciepłownicze
 • 992 - Pogotowie Gazowe
 • 991 - Pogotowie Energetyczne

Zadania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

 • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,

 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.   

Aplikacja Bezpieczne Kąpieliska. Można sprawdzić gdzie bezpiecznie wypoczywać

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa