Centrum Zarządzania Kryzysowego Drukuj Zapisz

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin

tel.: 81 52-86-721, 81 52-86-723 
fax: 81 52-86-722, 81 52-86-601

tel. całodobowy 510-150-290

kryzys@powiat.lublin.pl

Najważniejsze telefony alarmowe

 • 112 - numer alarmowy
 • 997 - Policja
 • 998 - Państwowa Straż Pożarna
 • 999 - Pogotowie Ratunkowe
 • 993 - Pogotowie Ciepłownicze
 • 992 - Pogotowie Gazowe
 • 991 - Pogotowie Energetyczne

Zadania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

 • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,

 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.   

Aplikacja Bezpieczne Kąpieliska. Można sprawdzić gdzie bezpiecznie wypoczywać

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa