Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

OGŁOSZENIE

logo napis powiat lubelski
01
marca
2023

o zamiarze przekształcenia z dniem 30 września 2023 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie poprzez zmianę jej siedziby z dotychczasowej przy ul. Gen. Andersa 2, 23-100 Bychawa na nową przy ul.11 listopada 9, 23-100 Bychawa w celu poprawy warunków udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Lublin, dnia 27 lutego 2023 r.

EPS.4323.7.2023.KP2

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie uchwały Nr LII/537/2023 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 23 lutego 2023 r., stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Lublinie

zawiadamia o zamiarze przekształcenia z dniem 30 września 2023 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie poprzez zmianę jej siedziby z dotychczasowej przy ul. Gen. Andersa 2, 23-100 Bychawa na nową przy ul.11 listopada 9, 23-100 Bychawa w celu poprawy warunków udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

WICESTAROSTA LUBELSKI

(-)

Andrzej Chrząstowski

 

 

STAROSTA LUBELSKI

(-)

Zdzisław Antoń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa