E-usługi Drukuj Zapisz

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz starając się dostosować działalność Urzędu do najwyższych standardów usług wprowadziliśmy możliwość kontaku oraz załatwienia niektórych spraw za pośrednictwem internetu. Są to tzw. E-USŁUGI, które mają ułatwić kontakt Klienta bez wychodzenia z domu.
 
Jeśli mają Państwo sugestie lub uwagi dotyczące E-Usług w Starostwie Powiatowym w Lublinie proszę o kontakt na adres: l.drozdziel@powiat.lublin.pl.
 
Zachęcamy do korzystania!!!
 

System Konsultacji Społecznych

Zapraszamy do strony Konsultacji Społecznych pod linkiem: https://konsultuj.powiat.lublin.pl
 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza systemu Pojazd i Kierowca

Zapraszamy do strony ESP Systemu Pojazd i Kierowca: https://www.esp.pwpw.pl/
 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.
 
Zapraszamy do strony BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ: https://splublin.bip.lubelskie.pl/
 


Sprawdzenie statusu dowodu rejestracyjnego PWPW

Klikając w poniższy link mogą Państwo sprawdzić status dowodu rejestracyjnego na stronie PWPW.
 
 
 

Sprawdzenie statusu prawa jazdy PWPW

Klikając w poniższy link mogą Państwo sprawdzić status prawa jazdy na stronie PWPW.
 
 

Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP

 
Co to jest ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.
 
Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:
  • Obywatelami a administracją
  • Przedsiębiorcami a administracją
  • Instytucjami administracji publicznej
 
ePUAP dla obywateli
 
 
Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.
 
 
ePUAP dla podmiotów publicznych
 
 
Korzyścią dla podmiotów publicznych, wynikającą z wykorzystania portalu www.epuap.gov.pl, jest możliwość bezpłatnego udostępniania usług publicznych poprzez internet. Podmioty publiczne, korzystając z platformy, nie muszą budować własnych systemów, w celu umożliwienia obywatelowi kontaktu z instytucją i załatwienia sprawy urzędowej. Udostępniona funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) umożliwiła instytucjom publicznym wywiązanie się z obowiązku, wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). W celu uporządkowania wzorów oraz formularzy dokumentów elektronicznych stworzono Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD), czyli bazę skupiającą w jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze.
 
Zapraszamy do strony: https://epuap.gov.pl/
 
 

Geoportal

Zapraszamy do strony geoportalu: http://powiatlubelski.geoportal2.pl/
 
 
Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Lubelskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Lubelskiego.
 
Zawarte w Geoportalu Powiatu Lubelskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.
 
Starosta Lubelski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.
 
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa