O Powiecie Drukuj Zapisz

Herb Powiatu Lubelskiego

 

Osobowość prawna została przyznana powiatowi lubelskiemu jako jednostce samorządu terytorialnego na mocy art. 165 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [1], który stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną. Dlatego też ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, w art. 2 ust. 2 - stwierdza, że powiat lubelski ma osobowość prawną[1] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483.


 

Ikona pdfPodział administracyjny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [179.63 KB]

Graficzny akt erekcyjny Powiatu Lubelskiego

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa