Ochrona Środowiska Drukuj Zapisz

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Smog to efekt równoczesnego wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych i dużego zanieczyszczenia powietrza. W jego skład wchodzą: pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10, para wodna, tlenki azotu i węgla oraz dwutlenek siarki.

 

Tzw. uchwała antysmogowa, czyli uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw  została uchwalona 19 lutego 2021 roku.

Uchwała zakłada stopniową wymianę przestarzałych, „trujących” instalacji o mocy mniejszej niż 1 MW. Te najgorsze, bezklasowe i klasyfikowane do 1 i 2 klasy mają zostać wymienione do 2024 roku. Do 1 stycznia 2030 roku wszystkie kotły na paliwa stałe będą musiały spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu komisji UE 2015/1189. 

Ważniejsze zapisy z uchwały „antysmogowej”: 

  1. Terminy wymiany instalacji: 

o    1 stycznia 2024 r. – kotły bezklasowe i instalacje klas 1 i 2 wg normy PN-EN 303-5:2002;

o    1 stycznia 2027 r. – instalacje klas 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;

o    1 stycznia 2030 r. – instalacje klasy 5 wg ww. normy.

  1. Zakazuje się stosowania następujących paliw:

o    miałów i mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;

o    węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;

o    węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych prawem, oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;

o    biomasy, której wilgotność przekracza 20%.

  1. Zakazuje się użytkowania instalacji na paliwo stałe w nowo budowanych budynkach mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej (po 1 maja 2021 r.).
  2. Ograniczenia i zakazy dotyczą podmiotów eksploatujących instalacje.
  3. Ograniczenia i zakazy obejmują cały rok kalendarzowy.

Do pobrania:
https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/uchwala-antysmogowa-uchwalona/

https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/CZP-Ulotka-A5-Pa%C5%BAdziernik-2020.pdf

http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa