Infrastruktura drogowa Drukuj Zapisz

Położenie Powiatu Lubelskiego sprawia, że powiat odgrywa istotną rolę w krajowym i międzynarodowym systemie komunikacji. Teren Powiatu przecinają główne trakty komunikacyjne na "wschód" i na "zachód" Europy co sprawia, że natężenie ruchu kołowego jest bardzo duże. Dlatego też zapewnienie mieszkańcom równych i bezpiecznych dróg to jedno z najważniejszych wyzwań, które władze Powiatu stawiają przed sobą.  Dotacje unijne, współpraca z gminami, ale przede wszystkim środki własne powiatu, przeznaczane na utrzymanie i poprawę stanu dróg sprawiają, że co roku przybywa kolejnych kilometrów wyremontowanych dróg i chodników

 
Infrastrukturą drogową zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedziba w Bełżycach, jednostka organizacyjna Powiatu Lubelskiego, która wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
 
 
Powrót