Ochrona zdrowia Drukuj Zapisz

KaretkiBardzo ważną, a jednocześnie bardzo skomplikowaną dziedziną aktywności Powiatu Lubelskiego jest ochrona zdrowia. Powiat Lubelski aktywnie włącza się w ochronę i promocję zdrowia poprzez realizację zadań związanych z pełnieniem funkcji organu założycielskiego jednostek ochrony zdrowia. Szczególną wagę przywiązujemy do opracowania i wdrażania działań mających na celu podniesienie standardu usług świadczonych przez powiatową służbę zdrowia, prowadzenia spraw z zakresu tworzenia, likwidacji bądź przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także zmian statutowych podległych powiatowi publicznych jednostek ochrony zdrowia, wypełnianiu obowiązku w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej inwestycji, monitorowaniu i analizie wykonania kontraktów na świadczenia zdrowotne.

Poza zadaniami wynikającymi z nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej powiat lubelski skupia uwagę między innymi na ochronie zdrowia psychicznego oraz profilaktyce i promocji zdrowia mieszkańców powiatu. Mieszkańcy Powiatu Lubelskiego mają dobry dostęp do infrastruktury ochrony zdrowia, chociażby ze względu na możliwości korzystania z placówek na terenie powiatu ziemskiego gdzie funkcjonują dwa szpitale powiatowe: SP ZOZ w Bychawie i SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Lubelski.
Powrót

Jednostki organizacyjne - Służba zdrowia Drukuj Zapisz

SPZOZ w Bychawie

Budynek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie, ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa

Opublikowane dn. 24-06-2020
Czytaj dalej...

SPZOZ Nr 1 w Bełżycach

Budynek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce

Opublikowane dn. 24-06-2020
Czytaj dalej...
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa