Polityka Jakości Drukuj Zapisz

Wersja 1 

Data: 07.06.2018 r. 

Załącznik Nr 3 do Księgi Jakości 

 

Celem Starostwa Powiatowego w Lublinie jest zabezpieczanie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez profesjonalne działanie urzędników oraz stałe podnoszenie standardu świadczonych usług i sprawności funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Realizację celu zapewniamy poprzez:

 

  1. Zapewnienie klientom fachowej, terminowej, realizowanej z poszanowaniem etyki i wolnej od korupcji obsługi,
  2. zapewnienie klientom kompleksowej i fachowej informacji oraz terminowe dostarczenie usług spełniających ich potrzeby i oczekiwania,
  3. gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy o potrzebach oraz oczekiwaniach klientów i ich uwzględnianie poprzez dostosowywanie urzędu.

Zobowiązujemy się do:

  1. Zapewniania pełnej informacji o sposobie załatwiania spraw w urzędzie,
  2. rzetelnego, wnikliwego, terminowego i bezstronnego załatwiania spraw,
  3. uwzględniania zebranych opinii o poziomie świadczonych przez nasz urząd usług,
  4. stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu.

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz  do doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością. Podstawowym narzędziem służącym doskonaleniu są określone corocznie i monitorowane cele dotyczące jakości.

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa