Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
STAROSTA LUBELSKI Antoń Zdzisław 81 52 86 600 sekretariat@powiat.lublin.pl 114, piętro I
SEKRETARZ POWIATU Rumiński Artur 81 52 86 600 sekretariat@powiat.lublin.pl 114, piętro I
WICESTAROSTA LUBELSKI Chrząstowski Andrzej 81 52 86 610 sekretariatzarzad@powiat.lublin.pl 214, piętro II
CZŁONEK ZARZĄDU Kozioł Grzegorz 81 52 86 610 sekretariatzarzad@powiat.lublin.pl 215, piętro II
SKARBNIK POWIATU Janeczko Marta 81 52 86 730 skarbnik@powiat.lublin.pl 116, piętro I
Opis wydziału
POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTA Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Baran-Ćwirta Lidia 81 52 86 619 rzecznik@powiat.lublin.pl 200, piętro II
Opis wydziału
SPECJALISTA DS. BHP Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Specjalista ds. BHP Kozakowska – Całka Renata 81 52 86 614 bhp@powiat.lublin.pl 209A, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Kais Jolanta 81 52 86 605 100, piętro I
KADRY Olchowicz Jolanta 81 52 86 613 kadry@powiat.lublin.pl 209, piętro II kadry@powiat.lublin.pl szkolenia@powiat.lublin.pl
KADRY Danielak Katarzyna 81 52 86 613 kadry@powiat.lublin.pl 209, piętro II organizacja@powiat.lublin.pl szkolenia@powiat.lublin.pl
KADRY Urban Krystyna 81 52 86 624 208, piętro II
Sekretariat Starosty Lubelskiego i Sekretarza Powiatu Dudzińska Iwona 81 52 86 600 (fax) 81 52 86 601 sekretariat@powiat.lublin.pl 114, piętro I
Sekretariat Wicestarosty Lubelskiego i Członka Zarządu Joć Olga 214, piętro II sekretariatzarzad@powiat.lublin.pl 81 52 86 610
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Majkut Agata 81 52 86 622 rada@powiat.lublin.pl 100A, piętro I
Szewczyk Dorota 81 52 86 622 rada@powiat.lublin.pl 100A piętro I
Klimek Dorota 81 52 86 607 zarzad@powiat.lublin.pl 100A, piętro I
Referat ds. Administracyjno - Gospodarczych
KIEROWNIK REFERATU ds. Administracyjno-Gospodarczych Gomółka Sylwiusz 81 52 86 609 administracja@powiat.lublin.pl 207, piętro II
Mączka Michał 81 52 86 609 administracja@powiat.lublin.pl 207, piętro II
Iwanicki Marek 81 52 86 609 207, piętro II
PORTIERZY 81 52 86 604 portiernia
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Bartoszek Małgorzata 81 52 86 603 parter
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Knapp Agnieszka 81 52 86 603 parter
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Milczek Mariusz 81 52 86 603 parter
Archiwista Tomasik Jolanta 81 52 86 621 204 A, piętro II
Tomczak Katarzyna 81 52 86 621 organizacja@powiat.lublin.pl 204 A, piętro II
KANCELARIA OGÓLNA Buda Katarzyna 81 52 86 615 starostwo@powiat.lublin.pl, </br>kancelaria@powiat 115 piętro I
Pawełczak Patryk 81 52 86 615 115, piętro I
Kula Beata 81 52 86 615 115 piętro I
Wydawanie artykułów biurowych Wolińska – Mazur Małgorzata 81 52 86 617 201, piętro II
Adamczyk Małgorzata 81 52 86 621 204 A, II piętro
Pomoc administracyjna Rogoza Paulina 81 52 86 621
Referat ds. Informatyki
KIEROWNIK REFERATU ds. INFORMATYKI Janusz Grudzień 81 52 86 625 informatyk@powiat.lublin.pl 102 A, piętro I
Informatyk Droździel Łukasz 81 52 86 626 102 A, piętro I
Informatyk Kozieł Kamil 81 52 86 627 102, piętro I
Informatyk Misztal Łukasz 81 52 86 628 102, piętro I
Opis wydziału
GłóWNY SPECJALISTA - PEłNOMOCNIK DS. UTWORZENIA CENTRUM USłUG WSPóLNYCH Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Wojno Tomasz 81 52 86 760 t.wojno@powiat.lublin.pl 203, piętro II
Opis wydziału
POWIATOWE BIURO BIZNES LUBELSKIE LUBLIN Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Sieńko Tomasz 81 52 86 761 pbbl@powiat.lublin.pl 103, I piętro
Opis wydziału
WYDZIAŁ FINANSOWY Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
SKARBNIK POWIATU Janeczko Marta 81 52 86 730 skarbnik@powiat.lublin.pl 116, piętro I
Z-CA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ Szczęsna-Lipa Agnieszka 81 52 86 735 121, I piętro
Kucaba Anna 81 52 86 731 117, I piętro
Pietrzak Anna 81 52 86 731 117, I piętro
Kołodziej Dorota 81 52 86 732 118, piętro I
Kulawiak Anna 81 52 86 732 118, piętro I
Zagajewska Irena 81 52 86 732 118, piętro I
Kiszczyńska Sylwia 81 52 86 733 119, piętro I
Pyszniak Beata 81 52 86 733 119, piętro I
Sobolewska Marta 81 52 86 733 119, piętro I
Wysmulska Aneta 81 52 86 733 119, piętro I
Borkowska Joanna 81 52 86 734 120, piętro I
Maziarczyk Andrzej 81 52 86 734 120, piętro I
KASA Ostapiuk Jacek 81 52 86 736 parter, Punkt Obsługi Kli
Opis wydziału
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
.. brak stanowisk ..
Opis wydziału
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Grylak-Gabriel Barbara 81 52 86 630 abud@powiat.lublin.pl 112, piętro I Pozwolenia - Gmina Wojciechów
Z-CA NACZELNIKA Klimkowicz Izabela 81 52 86 648 108, piętro I Pozwolenia - Gmina Głusk
Pozwolenia - Gmina Wólka Gancarz Iwona 81 52 86 637 104, piętro I
Pozwolenia - Gmina Bełżyce i Gmina Bychawa Budoran Karolina 81 52 86 640 104, piętro I
Korneluk Dorota 81 52 86 631 105, piętro I
Zaświadczenia o samodzielności lokali, dodatki mieszkaniowe Pytka Monika 81 52 86 631 105, piętro I
Pozwolenia - Gmina Garbów i Gmina Jastków Kowalski Dawid 81 52 86 632 107, piętro I
Pozwolenia - Gmina Jastków Krawczyk Małgorzata 81 52 86 642 107, piętro I
Pozwolenia - Gmina Konopnica Milewska Anna 81 52 86 649 107, piętro I
Zgłoszenia robót budowlanych Makaruk Natalia 81 52 86 638 109, piętro I
Zgłoszenia robót budowlanych Mazurek Wojciech 81 52 86 638 109, piętro I
Pozwolenia - gmina Niedrzwica Duża Janiszek Adrianna 81 52 86 634 110, piętro I
Pozwolenia - Gmina Niedrzwica Duża Brzozowska Małgorzata 81 52 86 634 110, piętro I
Pozwolenia - Gminy Borzechów, Krzczonów, Strzyżewice, Wysokie, Zakrzew Łączka-Fizia Izabela 81 52 86 643 110, piętro I
Pozwolenia - sieci energetyczne, telekomunikacyjne Borowska Agnieszka 81 52 86 636 111, piętro I
Pozwolenia - sieci Włodarczyk Łukasz 81 52 86 644 111, piętro I
Pozwolenia - Gmina Niemce Myśliwiec Justyna 81 52 86 633 113, piętro I
Pozwolenia - Gmina Jabłonna Domańska-Drabik Magdalena 81 52 86 641 113, piętro I
Pozwolenia - Gmina Głusk Wilk Jagoda 81 52 86 647 113, piętro I
Opis wydziału
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Turski Arkadiusz 81 52 86 670 osr@powiat.lublin.pl 211, piętro II
Z-CA NACZELNIKA Klimek Adam 81 52 86 672 205, piętro II
Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna Berecki Marcin 81 52 86 671 204, piętro II
Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna Dobosz Marcin 81 52 86 671 204, piętro II
Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna Gaweł Dariusz 81 52 86 671 204, piętro II
Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna Wójcik Monika 81 52 86 671 204, piętro II
Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego Sobiesiak Edyta 81 52 86 673 206, piętro II
Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego Tokarz Małgorzata 81 52 86 674 206, piętro II
Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego Litwińczuk Sylwia 81 52 86 674 210, piętro II
Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego Olchowicz Marzena 81 52 86 674 210, piętro II
Karty wędkarskie i rejestracja sprzętu pływającego Jagodzińska Lidia 81 52 86 675 212, piętro II
Gospodarka odpadami Wąsik Anna 81 52 86 675 212, piętro II
Emisja gazów i pyłów Dudek Jarosław 81 52 86 676 213, piętro II
Koncesja na wydobywanie kopalin Kowalczyk Grzegorz 81 52 86 676 213, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ EDUKACJI, PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Zielińska Anna 81 52 86 650 eks@powiat.lublin.pl 219, piętro II
Z-CA NACZELNIKA Matraszek-Furtak Anna 81 52 86 651 222, piętro II
Pomoc administracyjna Bartnik Agata 81 52 86 654 221, piętro II
Podinspektor ds. finansowania prowadzonych jednostek Dziurda Piotr 81 52 86 655 221, piętro II
Inspektor ds. finansowania prowadzonych jednostek Głąb Julita 81 52 86 652 220, piętro II
Inspektor ds. kultury, kultury fizycznej i turystyki Kalinowska-Gałat Aneta 81 52 86 743 220, piętro II
Podinspektor ds. Promocji, zarządzanie stroną internetową i mediami społecznościowymi Katarzyna Kosowska 81 52 86 653 redaktor@powiat.lublin.pl 220, piętro II
Pomoc administracyjna ds. promocji, rozpatrywanie wniosków o przyznanie patronatu Bilska Antonina 81 52 86 659 218, piętro II
Inspektor ds. turystyki Cygan Anetta 81 52 86 658 218, piętro II
Inspektor ds. promocji i spraw społecznych Petryszak Katarzyna 81 52 86 657 218, piętro II
Główny Specjalista ds. Ochrony i Promocji Zdrowia Toporowska-Lebiocka Magdalena 81 52 86 656 217, piętro II
Podinspektor ds. Ochrony Zdrowia Kotarski Paweł 81 52 86 744 217, piętro II
Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej Woli
Inkubator Pszczelarstwa w Pszczelej Woli Kępa Michał 81 52 86 740
Drążyk Iwona 81 52 86 740
Opis wydziału
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH fax. 81 52 86 722 ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Krzyżak Marta 81 52 86 720 kryzys@powiat.lublin.pl 1
Skoczylas Marzena 81 52 86 725 2
Dziura Mieczysław 81 52 86 727 3
Krasnodębska Monika 81 52 86 721 4
Grabczyński Łukasz 81 52 86 726 5
Włodarczyk Marta 81 52 86 724 5
Opis wydziału
WYDZIAŁ AUDYTU, KONTROLI I JAKOŚCI ul. Czechowska 2, piętro IV, 20-072 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Jarosz Mirosław 81 52 86 710 akj@powiat.lublin.pl 13
Danielak Paweł 81 52 86 711 14
Juszka Katarzyna 81 52 86 711 14
Masłowska Joanna 81 52 86 712 11
Tulej Paweł 81 52 86 715 11
Kozłowski Robert 81 52 86 713 10
Opis wydziału
WYDZIAŁ GEODEZJI Budynek 7A, ul.Spokojna 7A Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Wójcik Romualda 81 52 86 680 geodezja@powiat.lublin.pl 204, piętro II
Z-CA NACZELNIKA Zieliński Dariusz 81 52 86 698 201, piętro II
Ewidencja gruntów i budynków - Gmina Niemce Sadurski Paweł 81 52 86 682 02, parter
Ewidencja gruntów i budynków Kmit Magdalena 81 52 86 683 03, parter
Ewidencja gruntów i budynków Tyszko Barbara 81 52 86 683 03, parter
Ewidencja gruntów i budynków - Gmina Głusk Tomasiak Agnieszka 81 52 86 684 04, parter
Ewidencja gruntów i budynków - Gmina Głusk Małyska Agata 81 52 86 685 04, parter
Ewidencja gruntów i budynków - Gmina Konopnica Paszkiewicz Anna 81 52 86 685 102, piętro I
Ewidencja gruntów i budynków - Gmina Wólka Kamińska Bożena 81 52 86 687 104, piętro I
Ewidencja gruntów i budynków - Gmina Jastków Kucięba Michał 81 52 86 689 202, II piętro
Ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów Kiljanek-Kędzierska Ewa 81 52 86 688 203, piętro II
Ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów Maj Magdalena 81 52 86 688 203, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Budynek B, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Kozieł Krzysztof 81 52 86 702 wktd@powiat.lublin.pl 7, parter
Z-CA NACZELNIKA Chachuła Artur 81 52 86 703 6, parter
Buda Stanisław 81 52 86 706 8, parter
Czerwiński Leszek 81 52 86 706 8, parter
Mełgwa Jarosław 81 52 86 706 8, parter
Poździk Maciej 81 52 86 706 8, parter
Dudziński Krzysztof 81 52 86 708 216, piętro II ul. Spokoj
Koza Małgorzata 81 52 86 708 216, piętro II ul. Spokoj
prawa jazdy Jarosz Anna 81 52 86 705 4, parter
prawa jazdy Mędyk Agnieszka 81 52 86 705 4, parter
prawa jazdy Szymaniak Małgorzata 81 52 86 705 4, parter
prawa jazdy zatrzymane Kosno Aleksandra 81 52 86 704 3, parter
prawa jazdy zatrzymane Kręcisz Emilia 81 52 86 704 3, parter
rejestracja pojazdów Flis Katarzyna 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów Goral Aneta 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów Jędrych Milena 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów Kozieł Renata 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów Kozik Elżbieta 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów Sobczak Tomasz 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów Skałecka Marta 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów Smoderek Hanna 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
punkt przyjęć Berdak Jan 81 52 86 707 niski parter
Opis wydziału
WYDZIAł KOMUNIKACJI FILIA W BYCHAWIE ul. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
KIEROWNIK FILII Pietrzak Andrzej 81 566 21 72 fax. 81 448 07 23
Kostruba Agnieszka 81 566 21 71
Kowalczyk Agnieszka 81 566 21 71
Krusiński Sylwester 81 566 21 71
Popławski Michał 81 566 21 71
Sobaszek Andrzej 81 566 21 71
Wrzołek Anna 81 566 21 71
Opis wydziału
Obsługuje gminy: Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew
WYDZIAł KOMUNIKACJI FILIA W BEłżYCACH ul. Fabryczna 2b II piętro, 24-200 Bełżyce Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
KIEROWNIK FILII Wnukowski Leszek 81 516 10 42/ fax 81 448 07 33 l.wnukowski@powiat.lublin.pl 203 a
rejestracja pojazdów Wójcik Ewa 81 516 10 42 203
rejestracja pojazdów Wyroślak Ilona 81 516 10 42 203
prawa jazdy Celej-Buda Dorota 81 517 34 48 204
prawa jazdy Wójtowicz Halina 81 517 34 48 204
Opis wydziału
Obsługuje gminy: Bełżyce, Borzechów, Wojciechów
WYDZIAł KOMUNIKACJI FILIA W NIEDRZWICY DUżEJ ul. Bełżycka 77 24-220 Niedrzwica Duża Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Adamczyk Piotr 81 528 67 70
Mirosław Kamil 81 517 40 44
Opis wydziału
Obsługuje wyłącznie gminę Niedrzwica Duża
WYDZIAł KOMUNIKACJI FILIA W NIEMCACH ul. Lubelska 121 21-025 Niemce Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Filipowicz Anna 81 528 67 90 213
Kubaniak Łukasz 81 528 67 91 214
Łakota Natalia 81 528 67 91 214
Opis wydziału
Obsługuje wyłącznie gminę Niemce
WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH Budynek A, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Kotarska Małgorzata 81 528 66 60 igm@powiat.lublin.pl A106, piętro I
Z-CA NACZELNIKA Masłowski Mariusz 81 528 66 65 A103, piętro I
Tomczyk Anna 81 528 66 65 A103, piętro I
Drzazga Agnieszka 81 528 66 61 A101, piętro I
Mitura Monika 81 528 66 61 A101, piętro I
Rzucidło Małgorzata 81 528 66 62 A101a, piętro I
Szewczak Marlena 81 528 66 62 A101a, piętro I
Lipińska Marta 81 528 66 64 A107, piętro I
Serwicki Artur 81 528 66 64 A107, piętro I
Janczur Monika 81 528 66 69 A105, piętro I
Białota Katarzyna 81 528 66 69 A105, piętro I
Opis wydziału
REFERAT DS. ZAMóWIEń PUBLICZNYCH Budynek A, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
KIEROWNIK REFERATU Wieleba Agnieszka 81 528 66 63 A102, piętro I
Gajur-Solarz Magdalena 81 528 66 63 A102, piętro I
Zawiślak Anna 81 528 66 63 A102, piętro I
Opis wydziału
BIURO PROJEKTU E-GEODEZJA CYFROWY ZASÓB GEODEZYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ul. Czechowska 2, I piętro, 20-072 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
.. brak stanowisk ..
Opis wydziału
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa