Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
STAROSTA LUBELSKI Antoń Zdzisław 81 52 86 600 sekretariat@powiat.lublin.pl 114, piętro I
SEKRETARZ POWIATU Rumiński Artur 81 52 86 600 sekretariat@powiat.lublin.pl 114, piętro I
WICESTAROSTA LUBELSKI Chrząstowski Andrzej 81 52 86 610 sekretariatzarzad@powiat.lublin.pl 214, piętro II
CZŁONEK ZARZĄDU Kozioł Grzegorz 81 52 86 610 sekretariatzarzad@powiat.lublin.pl 215, piętro II
SKARBNIK POWIATU Janeczko Marta 81 52 86 730 skarbnik@powiat.lublin.pl 116, piętro I
Opis wydziału
POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTA Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Baran-Ćwirta Lidia 81 52 86 619 rzecznik@powiat.lublin.pl 200, piętro II
Opis wydziału
SPECJALISTA DS. BHP Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Specjalista ds. BHP Kozakowska – Całka Renata 81 52 86 614 bhp@powiat.lublin.pl 209A, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Kais Jolanta 81 52 86 605 100, piętro I
KADRY Olchowicz Jolanta 81 52 86 613 kadry@powiat.lublin.pl 209, piętro II kadry@powiat.lublin.pl szkolenia@powiat.lublin.pl
KADRY Danielak Katarzyna 81 52 86 613 kadry@powiat.lublin.pl 209, piętro II organizacja@powiat.lublin.pl szkolenia@powiat.lublin.pl
KADRY Urban Krystyna 81 52 86 624 208, piętro II
Sekretariat Starosty Lubelskiego i Sekretarza Powiatu Dudzińska Iwona 81 52 86 600 (fax) 81 52 86 601 sekretariat@powiat.lublin.pl 114, piętro I
Sekretariat Wicestarosty Lubelskiego i Członka Zarządu Joć Olga 214, piętro II sekretariatzarzad@powiat.lublin.pl 81 52 86 610
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Majkut Agata 81 52 86 622 rada@powiat.lublin.pl 100A, piętro I
Szewczyk Dorota 81 52 86 622 rada@powiat.lublin.pl 100A piętro I
Klimek Dorota 81 52 86 607 zarzad@powiat.lublin.pl 100A, piętro I
Referat ds. Administracyjno - Gospodarczych
KIEROWNIK REFERATU Gomółka Sylwiusz 81 52 86 609 administracja@powiat.lublin.pl 207, piętro II
Mączka Michał 81 52 86 609 administracja@powiat.lublin.pl 207, piętro II
Iwanicki Marek 81 52 86 609 207, piętro II
PORTIERZY 81 52 86 604 portiernia
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Bartoszek Małgorzata 81 52 86 603 parter
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Knapp Agnieszka 81 52 86 603 parter
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Milczek Mariusz 81 52 86 603 parter
Archiwista Tomasik Jolanta 81 52 86 621 204 A, piętro II
Tomczak Katarzyna 81 52 86 621 organizacja@powiat.lublin.pl 204 A, piętro II
KANCELARIA OGÓLNA Buda Katarzyna 81 52 86 615 starostwo@powiat.lublin.pl, </br>kancelaria@powiat 115 piętro I
Pawełczak Patryk 81 52 86 615 115, piętro I
Kula Beata 81 52 86 615 115 piętro I
Wydawanie artykułów biurowych Wolińska – Mazur Małgorzata 81 52 86 617 201, piętro II
Adamczyk Małgorzata 81 52 86 621 204 A, II piętro
Pomoc administracyjna Rogoza Paulina 81 52 86 621
Opis wydziału
GłóWNY SPECJALISTA - PEłNOMOCNIK DS. UTWORZENIA CENTRUM USłUG WSPóLNYCH Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Wojno Tomasz 81 52 86 760 t.wojno@powiat.lublin.pl 203, piętro II
Opis wydziału
POWIATOWE BIURO BIZNES LUBELSKIE LUBLIN pbbl@powiat.lublin.pl Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Sieńko Tomasz 81 52 86 761 761
Opis wydziału
WYDZIAŁ FINANSOWY Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
SKARBNIK POWIATU Janeczko Marta 81 52 86 730 skarbnik@powiat.lublin.pl 116, piętro I
Z-CA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ Szczęsna-Lipa Agnieszka 81 52 86 735 121, I piętro
Kucaba Anna 81 52 86 731 117, I piętro
Pietrzak Anna 81 52 86 731 117, I piętro
Kołodziej Dorota 81 52 86 732 118, piętro I
Kulawiak Anna 81 52 86 732 118, piętro I
Zagajewska Irena 81 52 86 732 118, piętro I
Kiszczyńska Sylwia 81 52 86 733 119, piętro I
Pyszniak Beata 81 52 86 733 119, piętro I
Sobolewska Marta 81 52 86 733 119, piętro I
Wysmulska Aneta 81 52 86 733 119, piętro I
Borkowska Joanna 81 52 86 734 120, piętro I
Maziarczyk Andrzej 81 52 86 734 120, piętro I
KASA Ostapiuk Jacek 81 52 86 736 parter, Punkt Obsługi Kli
Opis wydziału
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
.. brak stanowisk ..
Opis wydziału
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Grylak-Gabriel Barbara 81 52 86 630 abud@powiat.lublin.pl 112, piętro I Pozwolenia - Gmina Wojciechów
Z-CA NACZELNIKA Klimkowicz Izabela 81 52 86 648 108, piętro I Pozwolenia - Gmina Głusk
Pozwolenia - Gmina Wólka Gancarz Iwona 81 52 86 637 104, piętro I
Pozwolenia - Gmina Bełżyce i Gmina Bychawa Budoran Karolina 81 52 86 640 104, piętro I
Korneluk Dorota 81 52 86 631 105, piętro I
Zaświadczenia o samodzielności lokali, dodatki mieszkaniowe Pytka Monika 81 52 86 631 105, piętro I
Pozwolenia - Gmina Garbów i Gmina Jastków Kowalski Dawid 81 52 86 632 107, piętro I
Pozwolenia - Gmina Jastków Krawczyk Małgorzata 81 52 86 642 107, piętro I
Pozwolenia - Gmina Konopnica Milewska Anna 81 52 86 649 107, piętro I
Zgłoszenia robót budowlanych Makaruk Natalia 81 52 86 638 109, piętro I
Zgłoszenia robót budowlanych Mazurek Wojciech 81 52 86 638 109, piętro I
Pozwolenia - gmina Niedrzwica Duża Janiszek Adrianna 81 52 86 634 110, piętro I
Pozwolenia - Gmina Niedrzwica Duża Brzozowska Małgorzata 81 52 86 634 110, piętro I
Pozwolenia - Gminy Borzechów, Krzczonów, Strzyżewice, Wysokie, Zakrzew Łączka-Fizia Izabela 81 52 86 643 110, piętro I
Pozwolenia - sieci energetyczne, telekomunikacyjne Borowska Agnieszka 81 52 86 636 111, piętro I
Pozwolenia - sieci Włodarczyk Łukasz 81 52 86 644 111, piętro I
Pozwolenia - Gmina Niemce Myśliwiec Justyna 81 52 86 633 113, piętro I
Pozwolenia - Gmina Jabłonna Domańska-Drabik Magdalena 81 52 86 641 113, piętro I
Pozwolenia - Gmina Głusk Wilk Jagoda 81 52 86 647 113, piętro I
Opis wydziału
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Turski Arkadiusz 81 52 86 670 osr@powiat.lublin.pl 211, piętro II
Z-CA NACZELNIKA Klimek Adam 81 52 86 672 205, piętro II
Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna Berecki Marcin 81 52 86 671 204, piętro II
Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna Dobosz Marcin 81 52 86 671 204, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ EDUKACJI, PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
.. brak stanowisk ..
Opis wydziału
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH fax. 81 52 86 722 ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
.. brak stanowisk ..
Opis wydziału
WYDZIAŁ AUDYTU, KONTROLI I JAKOŚCI ul. Czechowska 2, piętro IV, 20-072 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
.. brak stanowisk ..
Opis wydziału
WYDZIAŁ GEODEZJI Budynek 7A, ul.Spokojna 7A Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
.. brak stanowisk ..
Opis wydziału
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Budynek B, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
.. brak stanowisk ..
Opis wydziału
WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH Budynek A, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
.. brak stanowisk ..
Opis wydziału
BIURO PROJEKTU E-GEODEZJA CYFROWY ZASÓB GEODEZYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ul. Czechowska 2, I piętro, 20-072 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
.. brak stanowisk ..
Opis wydziału
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa