Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
STAROSTA LUBELSKI Antoń Zdzisław 81 52 86 600 sekretariat@powiat.lublin.pl 114, piętro I
SEKRETARZ POWIATU Rumiński Artur 81 52 86 600 sekretariat@powiat.lublin.pl 114, piętro I
WICESTAROSTA LUBELSKI Chrząstowski Andrzej 81 52 86 610 sekretariatzarzad@powiat.lublin.pl 214, piętro II
CZŁONEK ZARZĄDU Kozioł Grzegorz 81 52 86 610 sekretariatzarzad@powiat.lublin.pl 215, piętro II
SKARBNIK POWIATU Janeczko Marta 81 52 86 730 skarbnik@powiat.lublin.pl 116, piętro I
Opis wydziału
POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTA Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Baran-Ćwirta Lidia 81 52 86 619 rzecznik@powiat.lublin.pl 200, piętro II
Opis wydziału
SPECJALISTA DS. BHP Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Specjalista ds. BHP Kozakowska – Całka Renata 81 52 86 614 bhp@powiat.lublin.pl 209A, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Kais Jolanta 81 52 86 605 100, piętro I
Sekretariat Starosty Lubelskiego i Sekretarza Powiatu Dudzińska Iwona 81 52 86 600 (fax) 81 52 86 601 sekretariat@powiat.lublin.pl 114, piętro I
Sekretariat Wicestarosty Lubelskiego i Członka Zarządu Joć Olga 214, piętro II sekretariatzarzad@powiat.lublin.pl 81 52 86 610
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Gołoś Izabela 81 52 86 606 rada@powiat.lublin.pl 100A, piętro I
Szewczyk Dorota 81 52 86 622 rada@powiat.lublin.pl 100A piętro I
Klimek Dorota 81 52 86 607 zarzad@powiat.lublin.pl 100A, piętro I
Referat ds. Administracyjno - Gospodarczych
KIEROWNIK REFERATU ds. Administracyjno-Gospodarczych Gomółka Sylwiusz 81 52 86 609 administracja@powiat.lublin.pl 207, piętro II
Mączka Michał 81 52 86 609 administracja@powiat.lublin.pl 207, piętro II
Iwanicki Marek 81 52 86 609 207, piętro II
PORTIERZY 81 52 86 604 portiernia
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Bartoszek Małgorzata 81 52 86 603 parter
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Knapp Agnieszka 81 52 86 603 parter
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Milczek Mariusz 81 52 86 603 parter
Archiwista Tomasik Jolanta 81 52 86 621 204 A, piętro II
Koordynator czynności kancelaryjnych Kula Beata 81 52 86 621 organizacja@powiat.lublin.pl 204 A, piętro II
KANCELARIA OGÓLNA Buda Katarzyna 81 52 86 615 starostwo@powiat.lublin.pl, </br>kancelaria@powiat 115 piętro I
Pawełczak Patryk 81 52 86 615 115, piętro I
Iwona Bronisz 81 52 86 615 115 piętro I
Wydawanie artykułów biurowych Wolińska – Mazur Małgorzata 81 52 86 617 201, piętro II
Pomoc administracyjna Paulina Rogoza 81 52 86 621 204 A, II piętro
Opis wydziału
BIURO DS. INFORMATYKI I INFORMATYZACJI 81 528-66-25 ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin I piętro pok.102 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Biura Janusz Grudzień 81 528-66-25
Starszy Informatyk Łukasz Droździel
Inspektor Łukasz Misztal
Podinspektor Kamil Kozieł
Opis wydziału
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI kadry@powiat.lublin.pl ul. Spokojna 9 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Michał Zalewski 81 528 67 60 kadry@powiat.lublin.pl
Katarzyna Danielak 81 528 66 13 209, piętro II
Urban Krystyna 81 528 66 24 208, piętro II
Wenecka Justyna 81 528 66 13 szkolenia@powiat.lublin.pl 209, piętro II
Opis wydziału
PEłNOMOCNIK ZARZąDU DS. STRATEGII I ROZWOJU ul. Spokojna 9 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Waldemar Wapiński 81 528 67 81 w.wapinski@powiat.lublin.pl 203, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ FINANSOWY Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
SKARBNIK POWIATU Janeczko Marta 81 52 86 730 skarbnik@powiat.lublin.pl 116, piętro I
Z-CA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ Szczęsna-Lipa Agnieszka 81 52 86 735 121, I piętro
Kucaba Anna 81 52 86 731 117, I piętro
Pietrzak Anna 81 52 86 731 117, I piętro
Kołodziej Dorota 81 52 86 732 118, piętro I
Kulawiak Anna 81 52 86 732 118, piętro I
Zagajewska Irena 81 52 86 732 118, piętro I
Kiszczyńska Sylwia 81 52 86 733 119, piętro I
Pyszniak Beata 81 52 86 733 119, piętro I
Sobolewska Marta 81 52 86 733 119, piętro I
Wysmulska Aneta 81 52 86 733 119, piętro I
Borkowska Joanna 81 52 86 734 120, piętro I
Maziarczyk Andrzej 81 52 86 734 120, piętro I
KASA Ostapiuk Jacek 81 52 86 736 parter, Punkt Obsługi Kli
Opis wydziału
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Radca Prawny, Koordynator Lis Sławomir 81 528 66 08 zpr@powiat.lublin.pl 202, II piętro
Radca Prawny Zarębski Piotr 81 528 66 20 200, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Grylak-Gabriel Barbara 81 52 86 630 abud@powiat.lublin.pl 112, piętro I
Z-CA NACZELNIKA Klimkowicz Izabela 81 52 86 648 108, piętro I Pozwolenia - Gmina Głusk
Pozwolenia - Gmina Wólka Gancarz Iwona 81 52 86 637 104, piętro I
Pozwolenia - Gmina Bełżyce, Gmina Bychawa Budoran Karolina 81 52 86 640 104, piętro I
System rejestracji wniosków Korneluk Dorota 81 52 86 631 105, piętro I
Zaświadczenia o samodzielności lokali, dodatki mieszkaniowe, informacja publiczna Pytka Monika 81 52 86 631 105, piętro I
Pozwolenia - Gmina Konopnica Kowalski Dawid 81 52 86 635 107, piętro I
Pozwolenia - Gmina Jastków Krawczyk Małgorzata 81 52 86 642 107, piętro I
Zgłoszenia robót budowlanych Mazurek Wojciech 81 52 86 638 109, piętro I
Pozwolenia - gmina Niedrzwica Duża Janiszek Adrianna 81 52 86 634 110, piętro I
Pozwolenia - Gmina Niemce Brzozowska Małgorzata 81 52 86 646 110, piętro I
Pozwolenia - Gminy Borzechów, Krzczonów, Strzyżewice, Wysokie, Zakrzew Łączka-Fizia Izabela 81 52 86 643 110, piętro I
Pozwolenia/zgłoszenia- sieci energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne Borowska Agnieszka 81 52 86 636 111, piętro I
Pozwolenia-drogi (ZRID) Pozwolenia/zgłoszenia-sieci gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne Włodarczyk Łukasz 81 52 86 644 111, piętro I
Pozwolenia - Gmina Niemce Myśliwiec Justyna 81 52 86 633 113, piętro I
Pozwolenia - Gmina Jabłonna Domańska-Drabik Magdalena 81 52 86 641 113, piętro I
Pozwolenia - Gmina Głusk Wilk-Piszczek Jagoda 81 52 86 647 113, piętro I
Pozwolenia Jastków Małgorzata Węgrzyn-Stańska 81 528 66 32 107, piętro I
Pozwolenia - Gmina Głusk Kmiecik Marta 81 52 86 639 104, piętro I
Zaświadczenia o samodzielności lokali, dodatki mieszkaniowe, informacja publiczna Spasówka Sylwia 52 86 631 105, piętro I
Zgłoszenia robót budowlanych Małgorzata Skrzypek-Gęca 81 52 86 638 109, piętro I
Monika Niewińska 81 528 66 49 107, piętro I
Opis wydziału
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Turski Arkadiusz 81 52 86 670 osr@powiat.lublin.pl 211, piętro II
Z-CA NACZELNIKA Klimek Adam 81 52 86 672 205, piętro II
Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna Berecki Marcin 81 52 86 671 204, piętro II
Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna Dobosz Marcin 81 52 86 671 204, piętro II
Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna Gaweł Dariusz 81 52 86 671 204, piętro II
Zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasem, sprawy wodne Batyra Przemysław 81 52 86 671 204, piętro II
Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego Sobiesiak Edyta 81 52 86 673 206, piętro II
Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego Tokarz Małgorzata 81 52 86 673 206, piętro II
Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego Litwińczuk Sylwia 81 52 86 674 210, piętro II
Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego Olchowicz Marzena 81 52 86 674 210, piętro II
Karty wędkarskie i rejestracja sprzętu pływającego Wójcik Monika 81 52 86 675 212, piętro II
Gospodarka odpadami Wąsik Anna 81 52 86 675 212, piętro II
Emisja gazów i pyłów Katarzyna Grabarz 81 52 86 676 213, piętro II
Koncesja na wydobywanie kopalin Kowalczyk Grzegorz 81 52 86 676 213, piętro II
zezwolenia na usunięcie drzew Dudek Jarosław 81 52 86 676 213, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ EDUKACJI, PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Zielińska Anna 81 52 86 650 eps@powiat.lublin.pl 219, piętro II
Z-CA NACZELNIKA Matraszek-Furtak Anna 81 52 86 651 222, piętro II
Podinspektor ds. finansowania prowadzonych jednostek Bartnik Agata 81 52 86 654 220, piętro II
Inspektor ds. finansowania prowadzonych jednostek Głąb Julita 81 52 86 652 220, piętro II
Inspektor ds. kultury, kultury fizycznej i turystyki Kalinowska-Gałat Aneta 81 52 86 743 221, piętro II
Podinspektor ds. promocji, administrowanie stroną internetową i mediami społecznościowymi Kosowska Katarzyna 81 52 86 653 redaktor@powiat.lublin.pl 218, piętro II
Pomoc administracyjna Bilska Antonina 81 52 86 659 220, piętro II
Inspektor ds. promocji i turystyki Cygan Anetta 81 52 86 658 218, piętro II
Główny Specjalista Petryszak Katarzyna 81 52 86 657 218, piętro II
Główny Specjalista ds. Ochrony i Promocji Zdrowia Toporowska-Lebiocka Magdalena 81 52 86 656 217, piętro II
Inspektor ds. Ochrony Zdrowia Kotarski Paweł 81 52 86 744 217, piętro II
Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej Woli
Inkubator Pszczelarstwa w Pszczelej Woli Kępa Michał 81 52 86 740
Drążyk Iwona 81 52 86 740
Opis wydziału
BIURO PROJEKTU EDUKACYJNEGO "NOWE KWALIFIKACJE" 81 528 67 45 ul. Okopowa 5; 20-022 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Menager Projektu Mikus-Kocka Bernadetta 81 528 67 45 350
Specjalista ds. finansowych Adamczyk Małgorzata 81 528 67 45 350
Specjalista ds. monitoringu i logistyki Matysiak Izabela 81 528 67 45 350
Opis wydziału
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH fax. 81 52 86 722 ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Krzyżak Marta 81 52 86 720 kryzys@powiat.lublin.pl 1
Skoczylas Marzena 81 52 86 725 2
Dziura Mieczysław 81 52 86 727 3
Krasnodębska Monika 81 52 86 721 4
Grabczyński Łukasz 81 52 86 726 5
Włodarczyk Marta 81 52 86 724 5
Opis wydziału
WYDZIAŁ AUDYTU, KONTROLI I JAKOŚCI ul. Czechowska 2, piętro I, 20-072 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Jarosz Mirosław 81 52 86 710 akj@powiat.lublin.pl 13
Danielak Paweł 81 52 86 711 14
Juszka Katarzyna 81 52 86 711 14
Masłowska Joanna 81 52 86 712 11
Tulej Paweł 81 52 86 715 11
Małgorzata Kępa 81 52 86 713 10
Opis wydziału
WYDZIAŁ GEODEZJI Budynek 7A, ul.Spokojna 7A Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Zawiślak Michał 81 52 86 680 geodezja@powiat.lublin.pl 204, piętro II
Z-CA NACZELNIKA Zieliński Dariusz 81 52 86 698 201, piętro II
Ewidencja gruntów i budynków - Gmina Niemce Sadurski Paweł 81 52 86 682 02, parter
Ewidencja gruntów i budynków Kmit Magdalena 81 52 86 683 03, parter
Ewidencja gruntów i budynków Tyszko Barbara 81 52 86 683 03, parter
Ewidencja gruntów i budynków - Gmina Głusk Tomasiak Agnieszka 81 52 86 684 04, parter
Ewidencja gruntów i budynków, gmina Konopnica Szymończyk Beata 81 52 86 685 102, piętro I
Ewidencja gruntów i budynków - Gmina Konopnica Paszkiewicz Anna 81 52 86 685 102, piętro I
Ewidencja gruntów i budynków - Gmina Wólka Kamińska Bożena 81 52 86 687 104, piętro I
Ewidencja gruntów i budynków - Gmina Jastków Kucięba Michał 81 52 86 689 202, II piętro
Ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów Ewa Łukasik 81 52 86 688 203, piętro II
Ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów Maj Magdalena 81 52 86 688 203, piętro II
Ewidencja gruntów i budynków Szuster Agnieszka 81 528 66 83 3, parter
Ewidencja gruntów i budynków Burył Agata 81 528 66 88 203, piętro II
Opis wydziału
REFERAT DS KOORDYNACJI I USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU ul. Spokojna 9A, 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Słomka Agnieszka 81 528 66 94 110A, piętro I
Domin Agnieszka 81 528 66 95 109A, piętro I
Mitrut Wiesława 81 528 66 95 109A, piętro I
Opis wydziału
WYDZIAł GEODEZJI FILIA W BEłżYCACH belzyce.geo@powiat.lublin.pl ul. Fabryczna 2b II piętro, 24-200 Bełżyce Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
KIEROWNIK FILII Ćwikiliński Robert 81 517 20 28 belzyce.geo@powiat.lublin.pl r.cwiklinski@powiat. 201
Ewidencja gruntów i budynków Siuda Danuta 81 516 27 35 d.siuda@powiat.lublin.pl 206
Ewidencja gruntów i budynków Rak Agnieszka 81 517 20 28 a.rak@powiat.lublin.pl 205
Opis wydziału
obsługuje gminy: Bełżyce, Borzechów, Wojciechów
WYDZIAł GEODEZJI FILIA W BYCHAWIE bychawa.geo@powiat.lublin.pl ul. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
KIEROWNIK FILII Rymarz Dariusz 81 566 00 60 d.rymarz@powiat.lublin.pl bychawa.geo@powiat.
Ewidencja gruntów i budynków Ignatowska Urszula 81 566 00 34 u.ignatowska@powiat.lublin.pl
Ewidencja gruntów i budynków Olejarz Mieczysław 81 566 00 34 m.olejarz@powiat.lublin.pl
Ewidencja gruntów i budynków Godoś Anna 81 566 00 34 a.godos@powiat.lublin.pl
Ewidencja gruntów i budynków Kostrzewa Weronika 81 566 00 34 w.kostrzewa@powiat.lublin.pl
Ewidencja gruntów i budynków Niedźwiadek Zbigniew 81 566 00 60 z.niedzwiadek@powiat.lublin.pl
Opis wydziału
Obsługuje gminy: Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew
WYDZIAł GEODEZJI FILIA W GARBOWIE ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Inspektor Małgorzata Drozd
Podinspektor Andrzej Pochwatka
Inspektor Ewa Łukasik
Opis wydziału
WYDZIAł GEODEZJI FILIA W NIEDRZWICY DUżEJ 81 528-67-55 ul. Bełżycka 77, 24-220 Niedrzwica Duża Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Podinspektor Paweł Masierak
Inspektor Ewa Łukasik
Opis wydziału
REFERAT - POWIATOWY OśRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ ul. Spokojna 9 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kawiak Agnieszka 81 528 66 92 a.kawiak@powiat.lublin.pl pok. 8, bud. 9A
Boruch Joanna 81 528 66 99 j.boruch@powiat.lublin.pl 10, parter
Burdzanowski Hubert 81 528 66 91 h.burdzanowski@powiat.lublin.pl 7, parter
Kowalik Ilona 81 528 66 91 i.kowalik@powiat.lublin.pl 7, parter
Słowińska Dorota 81 528 66 91 d.slowinska@powiat.lublin.pl 7, parter
Bogacz Krystian 81 528 66 97 k.bogacz@powiat.lublin.pl 8, parter
Sprzedaż Map Kowalczyk Łukasz 81 528 66 90 l.kowalczyk@powiat.lublin.pl 9, parter
Sprzedaż Map Żurek Dorota 81 528 66 90 d.zurek@powiat.lublin.pl 9, parter
Koordynator Dados Damian 81 528 66 96 d.dados@powiat.lublin.pl 6, parter
Sprzedaż Map Skirel Karolina 81 528 66 96 d.skirel@powiat.lublin.pl piwnica
Gielmuda Daniel 81 528 66 91 7, parter
Skowronek Iwona 81 528 66 91 7, parter
Opis wydziału
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DROGOWNICTWA Budynek B, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Kozieł Krzysztof 81 52 86 702 wktd@powiat.lublin.pl 7, parter
Z-CA NACZELNIKA Aneta Goral 81 52 86 703 6, parter
Buda Stanisław 81 52 86 706 8, parter
Czerwiński Leszek 81 52 86 706 8, parter
Mełgwa Jarosław 81 52 86 706 8, parter
Dudziński Krzysztof 81 52 86 708 216, piętro II ul. Spokoj
Koza Małgorzata 81 52 86 708 216, piętro II ul. Spokoj
prawa jazdy Jarosz Anna 81 52 86 705 4, parter
prawa jazdy Mędyk Agnieszka 81 52 86 705 4, parter
prawa jazdy Skwarzyńska Anna 81 52 86 705 4, parter
prawa jazdy zatrzymane Kręcisz Emilia 81 52 86 704 3, parter
rejestracja pojazdów Flis Katarzyna 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów Gryta Agnieszka 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów Kozieł Renata 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów Kozik Elżbieta 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów Sobczak Tomasz 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów - pomoc administracyjna Pidek Edyta 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów Smoderek Hanna 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
punkt przyjęć Berdak Jan 81 52 86 707 niski parter
Opis wydziału
WYDZIAł KOMUNIKACJI FILIA W BYCHAWIE ul. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
KIEROWNIK FILII Pietrzak Andrzej 81 566 21 72 fax. 81 448 07 23
Kostruba Agnieszka 81 566 21 71
Kowalczyk Agnieszka 81 566 21 71
Krusiński Sylwester 81 566 21 71
Popławski Michał 81 566 21 71
Wrzołek Anna 81 566 21 71
Opis wydziału
Obsługuje gminy: Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew
WYDZIAł KOMUNIKACJI FILIA W BEłżYCACH ul. Fabryczna 2b II piętro, 24-200 Bełżyce Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
KIEROWNIK FILII Wójcik Ewa 81 516 10 42/ fax 81 448 07 33 e.wojcik@powiat.lublin.pl 203 a
rejestracja pojazdów Leszek Wnukowski 81 516 10 42 203
rejestracja pojazdów Niedziela Marek 81 516 10 42 203
prawa jazdy Celej-Buda Dorota 81 517 34 48 204
prawa jazdy Wójtowicz Halina 81 517 34 48 204
Opis wydziału
Obsługuje gminy: Bełżyce, Borzechów, Wojciechów
WYDZIAł KOMUNIKACJI FILIA W NIEDRZWICY DUżEJ ul. Bełżycka 77 24-220 Niedrzwica Duża Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Filii Adamczyk Piotr 81 528 67 70
Mirosław Kamil 81 517 40 44
Latało Beata 81 528 67 70 81 517 40 44
Opis wydziału
Obsługuje wyłącznie gminę Niedrzwica Duża
WYDZIAł KOMUNIKACJI FILIA W NIEMCACH ul. Lubelska 121 21-025 Niemce Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Ilona Ślisz 81 528 67 90 213
Kubaniak Łukasz 81 528 67 91 214
Łakota Natalia 81 528 67 91 214
Opis wydziału
Obsługuje wyłącznie gminę Niemce
WYDZIAł KOMUNIKACJI FILIA W GARBOWIE 81 528 67 92 Krakowskie Przedmieście 63, 21-080 Garbów Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Filii Jędrych Milena 81 528 67 92
Maj Anna 81 528 67 92
Skałecka Marta 81 528 67 92
Kosno Aleksandra 81 528 67 92
Opis wydziału
Obsługuje gminę Garbów.
WYDZIAł KOMUNIKACJI FILIA W DOMINOWIE 81 528 67 94 glusk.ktd@powiat.lublin.pl. ul. Rynek 4a 20-388 Dominów Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Anna Filipowicz
Agnieszka Mędyk
Agnieszka Gryta
Kierownik Filii Artur Chachuła
Opis wydziału
Obsługuje mieszkańców gminy Głusk
WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH Budynek A, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Kotarska Małgorzata 81 528 66 60 igm@powiat.lublin.pl A106, piętro I
Z-CA NACZELNIKA Masłowski Mariusz 81 528 66 65 A103, piętro I
Tomczyk Anna 81 528 66 65 A103, piętro I
Drzazga Agnieszka 81 528 66 61 A101, piętro I
Mitura Monika 81 528 66 61 A101, piętro I
Rzucidło Małgorzata 81 528 66 62 A101a, piętro I
Szewczak Marlena 81 528 66 62 A101a, piętro I
Lipińska Marta 81 528 66 68 A104, piętro I
Serwicki Artur 81 528 66 64 A107, piętro I
Janczur Monika 81 528 66 69 A105, piętro I
Białota Katarzyna 81 528 66 69 A105, piętro I
Marta Wołoszyn-Mosiychuk 81 528 66 62 A101a, piętro I
Adrian Wojtyła 81 528 66 64 A107, piętro I
Agnieszka Wójciak 81 528 66 67 108 A, piętro I
Malwina Pietroń 81 528 66 69 A105, piętro I
Opis wydziału
REFERAT DS. ZAMóWIEń PUBLICZNYCH Budynek A, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
KIEROWNIK REFERATU Wieleba Agnieszka 81 528 66 63 A102, piętro I
Elżbieta Pyz 81 528 66 63 A102, piętro I
Zawiślak Anna 81 528 66 68 A104, piętro I
Magdalena Gajur-Solarz 81 528 66 63 102 A, I piętro
Opis wydziału
WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY 81 528-67-81 w.wapinski@powiat.lublin.pl ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Waldemar Wapiński Nadzór nad Wydziałem Rozwoju i Współpracy, w skład którego wchodzą: Biuro Strategii i Rozwoju, Biuro Porozumienia Partnerskiego Bystrzyca oraz Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie
Opis wydziału
BIURO STRATEGII I ROZWOJU 81 528-67-50 ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin I piętro Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Biura Ewa Ratkiewicz-Rola
Inspektor ds. strategii i rozwoju Tomasz Banaszek
Inspektor ds. strategii i rozwoju Katarzyna Zawłocka
Opis wydziału
POWIATOWE BIURO BIZNES LUBELSKIE LUBLIN 81 52 86 761 ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Biura Sieńko Tomasz 81 52 86 761 pbbl@powiat.lublin.pl 103, I piętro
Opis wydziału
BIURO POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO BYSTRZYCA 81 528-67-61 pbbl@powiat.lublin.pl ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Koordynator Biura Tomasz Sieńko
Opis wydziału
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa