Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
STAROSTA LUBELSKI Antoń Zdzisław 81 52 86 600 sekretariat@powiat.lublin.pl 114, piętro I
SEKRETARZ POWIATU Rumiński Artur 81 52 86 600 sekretariat@powiat.lublin.pl 114, piętro I
WICESTAROSTA LUBELSKI Chrząstowski Andrzej 81 52 86 610 sekretariatzarzad@powiat.lublin.pl 214, piętro II
CZŁONEK ZARZĄDU Kozioł Grzegorz 81 52 86 610 sekretariatzarzad@powiat.lublin.pl 215, piętro II
SKARBNIK POWIATU Janeczko Marta 81 52 86 730 skarbnik@powiat.lublin.pl 116, piętro I
Opis wydziału
POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTA Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Baran-Ćwirta Lidia 81 52 86 619 rzecznik@powiat.lublin.pl 200, piętro II
Opis wydziału
STANOWISKO DS. BHP Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko ds. BHP Kozakowska – Całka Renata 81 52 86 614 bhp@powiat.lublin.pl 209A, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
DYREKTOR WYDZIAŁU Michał Zalewski 81 52 86 760
Urban Krystyna 81 52 86 624 kadry@powiat.lublin.pl 208, piętro II
Wenecka Justyna 81 52 86 613 szkolenia@powiat.lublin.pl kadry@powiat.lublin.pl 209, piętro II
Katarzyna Danielak
Korneluk Dorota 81 52 86 613 szkolenia@powiat.lublin.pl
Opis wydziału
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
DYREKTOR WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO Kais Jolanta 81 52 86 605 100, piętro I
Sekretariat Starosty Lubelskiego i Sekretarza Powiatu Dudzińska Iwona 81 52 86 600 (fax) 81 52 86 601 sekretariat@powiat.lublin.pl 114, piętro I
Sekretariat Wicestarosty Lubelskiego i Członka Zarządu Joanna Maciejewska 214, piętro II sekretariatzarzad@powiat.lublin.pl 81 52 86 610
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
ZASTĘPCA DYREKTORA Klimek Dorota 81 52 86 607 zarzad@powiat.lublin.pl 100A, piętro I
Olga Joć
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Szewczyk Dorota 81 52 86 622 rada@powiat.lublin.pl 100A piętro I
Referat ds. Administracyjno - Gospodarczych
Kierownik Referatu ds. Administracyjno-Gospodarczych Gomółka Sylwiusz 81 52 86 609 administracja@powiat.lublin.pl 207, piętro II
Ewelina Wójcik 81 52 86 609 administracja@powiat.lublin.pl 207, piętro II
Iwanicki Marek 81 52 86 609 207, piętro II
Wydawanie artykułów biurowych Wolińska – Mazur Małgorzata 81 52 86 617 201, piętro II
PORTIERZY 81 52 86 604 portiernia
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Bartoszek Małgorzata 81 52 86 603 parter
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Knapp Agnieszka 81 52 86 603 parter
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Milczek Mariusz 81 52 86 603 parter
Koordynator czynności kancelaryjnych Kula Beata 81 52 86 621 organizacja@powiat.lublin.pl 204 A, piętro II
Archiwista Tomasik Jolanta 81 52 86 621 204 A, piętro II
Archiwizacja Paulina Rogoza 81 52 86 621 204 A, II piętro
KANCELARIA OGÓLNA Buda Katarzyna 81 52 86 615 starostwo@powiat.lublin.pl, </br>kancelaria@powiat 115 piętro I
Pawełczak Patryk 81 52 86 615 115, piętro I
Iwona Bronisz 81 52 86 615 115 piętro I
Beata Mazurek
Opis wydziału
BIURO DS. INFORMATYKI I INFORMATYZACJI Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Biura Jacek Dziurdziński 81 52 86 625 informatyk@powiat.lublin.pl 217, piętro II
Kamil Kozieł 81 52 86 627 217, piętro II
Michał Reszka 81 52 86 626 218, piętro II
Mariusz Mazurek 81 52 68 628 218, piętro II
Opis wydziału
BIURO DS. INFORMACJI I PROMOCJI Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Biura Katarzyna Petryszak 81 528 66 57
Inspektor Joanna Dziaduch 81 528 67 43
Podinspektor Maja Rybkowska 81 528 66 53
Opis wydziału
PEłNOMOCNIK ZARZąDU DS. STRATEGII I ROZWOJU Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Waldemar Wapiński 81 528 67 81 w.wapinski@powiat.lublin.pl 203, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ FINANSOWY Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
SKARBNIK POWIATU Janeczko Marta 81 52 86 730 skarbnik@powiat.lublin.pl 116, piętro I
Dyrektor - Główny Księgowy Starostwa Powiatowego Dudziak Anna 81 528 67 35 121, piętro I
Kucaba Anna 81 52 86 731 117, I piętro
Pietrzak Anna 81 52 86 731 117, I piętro
Kołodziej Dorota 81 52 86 732 118, piętro I
Zagajewska Irena 81 52 86 732 118, piętro I
Misztal Marta 81 52 86 732 118, piętro I
Kiszczyńska Sylwia 81 52 86 733 119, piętro I
Pyszniak Beata 81 52 86 733 119, piętro I
Sobolewska Marta 81 52 86 733 119, piętro I
Wysmulska Aneta 81 52 86 733 119, piętro I
Borkowska Joanna 81 52 86 734 120, piętro I
Maziarczyk Andrzej 81 52 86 734 120, piętro I
KASA Ostapiuk Jacek 81 52 86 736 parter, Punkt Obsługi Kli
Opis wydziału
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Radca Prawny, Koordynator Lis Sławomir 81 528 66 08 zpr@powiat.lublin.pl 202, II piętro
Radca Prawny Zarębski Piotr 81 528 66 20 200, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
DYREKTOR WYDZIAŁU Grylak-Gabriel Barbara 81 52 86 630 abud@powiat.lublin.pl 112, piętro I
ZASTĘPCA DYREKTORA Klimkowicz Izabela 81 52 86 648 108, piętro I Pozwolenia - Gmina Głusk
Pozwolenia - Gmina Bełżyce Budoran Karolina 81 52 86 640 104, piętro I
Pozwolenia - Gmina Wólka Gancarz Iwona 81 52 86 637 104, piętro I
Zaświadczenia o samodzielności lokali, dodatki mieszkaniowe Pytka Monika 81 52 86 631 105, piętro I
Zaświadczenia o samodzielności lokali, dodatki mieszkaniowe Spasówka Sylwia 81 52 86 631 105, piętro I
Pozwolenia - Gmina Konopnica Kowalski Dawid 81 52 86 635 107, piętro I
Pozwolenia - Gmina Jastków Dzioba Gabriela 81 52 86 642 107, piętro I
Pozwolenia - Gminy: Krzczonów, Wojciechów, Wysokie, Zakrzew Godlewska Monika 81 528 66 49 107, piętro I
Pozwolenia - Gmina Jastków, Gmina Garbów Małgorzata Węgrzyn-Stańska 81 528 66 32 107, piętro I
Zgłoszenia robót budowlanych Małgorzata Skrzypek-Gęca 81 52 86 638 109, piętro I
Zgłoszenia robót budowlanych Mazurek Wojciech 81 52 86 638 109, piętro I
Pozwolenia - Gmina Niedrzwica Duża Janiszek Adrianna 81 52 86 634 110, piętro I
Pozwolenia - Gminy Borzechów, Strzyżewice Łączka-Fizia Izabela 81 52 86 643 110, piętro I
Pozwolenia- sieci energetyczne, telekomunikacyjne Borowska Agnieszka 81 52 86 636 111, piętro I
Pozwolenia - Gmina Niemce Brzozowska Małgorzata 81 52 86 646 110, piętro I
Pozwolenia - Gmina Jabłonna Domańska-Drabik Magdalena 81 52 86 641 113, piętro I
Pozwolenia - Gmina Niemce Myśliwiec Justyna 81 52 86 633 113, piętro I
Pozwolenia - Gmina Głusk Wilk-Piszczek Jagoda 81 52 86 647 113, piętro I
Opis wydziału
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH 81 528 67 22 ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
DYREKTOR WYDZIAŁU Krzyżak Marta 81 52 86 720 kryzys@powiat.lublin.pl 1
Główny Specjalista Skoczylas Marzena 81 52 86 725 2
Inspektor Dziura Mieczysław 81 52 86 723 3
Starszy Inspektor Krasnodębska Monika 81 52 86 721 4
Starszy Inspektor Grabczyński Łukasz 81 52 86 726 5
Podinspektor Marta Włodarczyk 81 52 86 726 5
Podinspektor Damian Mędyk 81 52 86 726 5
Opis wydziału
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
DYREKTOR WYDZIAŁU Turski Arkadiusz 81 52 86 670 osr@powiat.lublin.pl 211, piętro II
ZASTĘPCA DYREKTORA Klimek Adam 81 52 86 672 205, piętro II
Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna Berecki Marcin 81 52 86 671 204, piętro II
Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna Dobosz Marcin 81 52 86 671 204, piętro II
Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna Gaweł Dariusz 81 52 86 671 204, piętro II
Zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasem, sprawy wodne Batyra Przemysław 81 52 86 671 204, piętro II
Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego Sobiesiak Edyta 81 52 86 673 206, piętro II
Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego Tokarz Małgorzata 81 52 86 673 206, piętro II
Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego Litwińczuk Sylwia 81 52 86 674 210, piętro II
Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego Olchowicz Marzena 81 52 86 674 210, piętro II
Wyłączenia gruntu z użytkowania rolniczego Mirosław Kamil 81 528 66 74
Karty wędkarskie i rejestracja sprzętu pływającego Wójcik Monika 81 52 86 675 212, piętro II
Gospodarka odpadami Wąsik Anna 81 52 86 675 212, piętro II
Emisja gazów i pyłów Katarzyna Grabarz 81 52 86 676 213, piętro II
Koncesja na wydobywanie kopalin Kowalczyk Grzegorz 81 52 86 676 213, piętro II
Zezwolenia na usunięcie drzew Dudek Jarosław 81 52 86 676 213, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
DYREKTOR WYDZIAŁU Zielińska Anna 81 52 86 650 eps@powiat.lublin.pl 219, piętro II
p. o. Zastępy Dyrektora Emilia Białek- Paluch 81 52 86 651 222, piętro II
Inspektor ds. finansowania prowadzonych jednostek Jolanta Pietrzak 81 52 86 654 220, piętro II
Główny specjalista ds. finansowania prowadzonych jednostek Głąb Julita 81 52 86 652 220, piętro II
Starszy Inspektor ds. pomocy społecznej i instytucji rynku pracy Cygan Anetta 81 52 86 658 220, piętro II
Starszy Inspektor ds. oświaty Kalinowska-Gałat Aneta 81 52 86 655 221, piętro II
Starszy Inspektor ds. oświaty Katarzyna Portka 81 52 86 659 221, piętro II
Główny Specjalista ds. Ochrony i Promocji Zdrowia Toporowska-Lebiocka Magdalena 81 52 86 656 217, piętro II
Inspektor ds. Ochrony Zdrowia Kotarski Paweł 81 52 86 744 217, piętro II
Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej Woli
Kierownik Kępa Michał 81 503 22 19 Pszczela Wola 9
Starszy Inspektor ds. organizacji i promocji Anna Jednous 81 503 22 19 Pszczela Wola 9
Opis wydziału
WYDZIAŁ AUDYTU, KONTROLI I JAKOŚCI ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
DYREKTOR WYDZIAŁU Jarosz Mirosław 81 52 86 710 akj@powiat.lublin.pl 13
Starszy Inspektor Danielak Paweł 81 52 86 711 14
Główny Specjalista Juszka Katarzyna 81 52 86 711 14
Inspektor Masłowska Joanna 81 52 86 712 11
Audytor wewnętrzny Tulej Paweł 81 52 86 715 11
Inspektor Małgorzata Kępa 81 52 86 713 10
Opis wydziału
WYDZIAŁ GEODEZJI geodezja@powiat.lublin.pl Budynek 7A, ul. Spokojna 7A, 20-074 Lublin (za budynkiem głównym) Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
DYREKTOR WYDZIAŁU Zawiślak Michał 81 52 86 680 m.zawislak@powiat.lublin.pl 204, piętro II, Bud. 7A
ZASTĘPCA DYREKTORA Zieliński Dariusz 81 52 86 698 d.zielinski@powiat.lublin.pl 201, piętro II, Bud. 7A
Ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów - Gmina Niemce Sadurski Paweł 81 52 86 682 p.sadurski@powiat.lublin.pl 02 parter Bud. 7A
Ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów - Gmina Głusk Tomasiak Agnieszka 81 52 86 684 a.tomasiak@powiat.lublin.pl 04 parter Bud. 7A
Ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów - Gmina Konopnica Paszkiewicz Anna 81 52 86 685 a.paszkiewicz@powiat.lublin.pl 102 piętro I Bud. 7A
Ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów - Gmina Wólka Kamińska Bożena 81 52 86 687 b.kaminska@powiat.lublin.pl 104 piętro I Bud. 7A
Ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów - Gmina Jastków Kucięba Michał 81 52 86 689 m.kucieba@powiat.lublin.pl 202 piętro II Bud. 7A
Ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów - Gmina Niemce Sylwia Mazurek-Zagura 81 52 86 696 s.mazurek@powiat.lublin.pl 03 parter Bud. 7A
Ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów - Gmina Jastków Maj Magdalena 81 52 86 688 m.maj@powiat.lublin.pl 203 piętro II Bud. 7A

KLASYFIKACJA GRUNTÓW

Ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów - Gmina Jastków Wiater Łukasz 81 52 86 688 l.wiater@powiat.lublin.pl 203 piętro II Bud. 7A

KLASYFIKACJA GRUNTÓW

Opis wydziału
REFERAT - POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ ul. Spokojna 7a, 9, 9A, 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Koordynator Iwona Skowronek 81 52 86 751 i.skowronek@powiat.lublin.pl 6 parter Bud. 9
Boruch Joanna 81 52 86 699 j.boruch@powiat.lublin.pl 10 parter Bud. 9
Hubert Burdzanowski 81 52 86 699 h.burdzanowski@powiat.lublin.pl 10, parter, Bud. 9
Kawiak Agnieszka 81 52 86 692 a.kawiak@powiat.lublin.pl pok. 1 bud. 7A
Krystyna Nagnajewicz 81 52 86 693 k.nagnajewicz@powiat.lublin.pl 101 piętro I Bud. 7A
Gielmuda Daniel 81 52 86 686 d.gielmuda@powiat.lublin.pl 103 piętro I Bud. 7A
Stefaniak Grzegorz 81 52 86 686 g.stefaniak@powiat.lublin.pl 103 piętro I Bud. 7A
Łukasz Cholewa 81 52 86 752 l.cholewa@powiat.lublin.pl 7, parter, Bud.9
Ewa Grabczyńska 81 52 86 752 e.grabczynska@powiat.lublin.pl 7, parter, Bud.9
Matys Monika 81 52 86 752 m.matys@powiat.lublin.pl 7 parter Bud. 9
Tomasz Paciejewski 81 52 86 752 t.paciejewski@powiat.lublin.pl 7, parter, Bud.9
Zbigniew Wójcik 81 52 86 752 z.wojcik@powiat.lublin.pl 7, parter, Bud.9
Magdalena Jakubusek 81 52 86 681 m.jakubusek@powiat.lublin.pl A102, pietro I, Bud. 9A
Magdalena Kmit 81 52 86 681 m.kmit@powiat.lublin.pl A102, pietro I, Bud. 9A
Bogacz Krystian 81 52 86 697 k.bogacz@powiat.lublin.pl 8, parter, Bud.9
Karolina Skirel 81 52 56 691 k.skirel@powiat.lublin.pl 9, parter, Bud.9
Słowińska Dorota 81 52 86 691 d.slowinska@powiat.lublin.pl 9, parter, Bud.9
Opis wydziału
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA WYDZIAŁU GEODEZJI ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
SPRZEDAŻ MAP
Łukasz Kowalczyk 81 52 86 690 l.kowalczyk@powiat.lublin.pl 7a parter, Bud. 9

SPRZEDAŻ MAP 

Dorota Żurek 81 52 86 690 d.zurek@powiat.lublin.pl 7a parter, Bud. 9

SPRZEDAŻ MAP 

WYDAWANIE DOKUMENTÓW EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Szuster Agnieszka 81 52 86 683 a.szuster@powiat.lublin.pl 7a parter, Bud. 9

WYDAWANIE DOKUMENTÓW
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Opis wydziału
REFERAT DS. KOORDYNACJI USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU zud@powiat.lublin.pl ul. Spokojna 9B, 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Słomka Agnieszka 81 52 86 694 a.slomka@powiat.lublin.pl 1 parter Bud. 9B
Domin Agnieszka 81 52 86 695 a.domin@powiat.lubli.pl 1 parter Bud. 9B
Szymończyk Beata 81 52 86 695 b.szymonczyk@powiat.lublin.pl 1 parter Bud. 9B
Opis wydziału
WYDZIAŁ GEODEZJI FILIA W BEŁŻYCACH 81 517 20 28 belzyce.geo@powiat.lublin.pl ul. Fabryczna 2b II piętro, 24-200 Bełżyce Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
KIEROWNIK FILII Ćwikiliński Robert 81 517 20 28 wew. 800 r.cwiklinski@powiat.lublin.pl 201 piętro II
EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Lalak Katarzyna 81 516 27 35 wew. 803 k.lalak@powiat.lublin.pl 202 piętro II
Rak Agnieszka 81 517 20 28 wew. 802 a.rak@powiat.lublin.pl 205 piętro II
Siuda Danuta 81 516 27 35 wew. 801 d.siuda@powiat.lublin.pl 206 piętro II
Opis wydziału

Obsługuje gminy: Bełżyce, Borzechów, Wojciechów

WYDZIAŁ GEODEZJI FILIA W BYCHAWIE 81 566 00 60 bychawa.geo@powiat.lublin.pl ul. Piłsudskiego 22 I piętro, 23-100 Bychawa Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
KIEROWNIK FILII Rymarz Dariusz 81 566 00 60 wew. 810 d.rymarz@powiat.lublin.pl piętrio I
EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Michał Krajewski 81 566 00 60 wew. 810 m.krajewski@powiat.lublin.pl piętro I

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Agata Burył 81 566 00 34 wew. 811 a.buryl@powiat.lublin.pl piętro I

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Olejarz Mieczysław 81 566 00 34 wew. 811 m.olejarz@powiat.lublin.pl piętro I

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Godoś Anna 81 566 00 34 wew. 812 a.godos@powiat.lublin.pl piętrio I

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Niedźwiadek Zbigniew 81 566 00 60 wew. 812 z.niedzwiadek@powiat.lublin.pl piętro I

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Opis wydziału

Obsługuje gminy: Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew

WYDZIAŁ GEODEZJI FILIA W GARBOWIE 81 528 67 56 garbow.geo@powiat.lublin.pl ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Małgorzata Drozd 81 52 86 756 wew. 756 m.drozd@powiat.lublin.pl 10, piętro I
Andrzej Pochwatka 81 528 67 56 wew. 756 a.pochwatka@powiat.lublin.pl 10, piętro I
Opis wydziału

Obsługuje gminę Garbów

WYDZIAŁ GEODEZJI FILIA W NIEDRZWICY DUŻEJ 81 528-67-55 niedrzwica.geo@powiat.lublin.pl ul. Bełżycka 77, 24-220 Niedrzwica Duża Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Ewa Łukasik 81 52 86 755 wew. 755 e.lukasik@powiat.lublin.pl parter
Paweł Masierak 81 52 86 755 wew. 755 p.masierak@powiat.lublin.pl parter
Opis wydziału

Obsługuję Gminę Niedrzwica Duża

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DROGOWNICTWA Budynek B, ul. Spokojna 9 (przed budynkiem głównym po lewej stronie) Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
DYREKTOR WYDZIAŁU Kozieł Krzysztof 81 52 86 702 wktd@powiat.lublin.pl 7, parter
Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU Aneta Goral 81 52 86 703 6, parter
Zarządzanie ruchem Czerwiński Leszek 81 52 86 706 8, parter
Zarządzanie ruchem Mełgwa Jarosław 81 52 86 706 8, parter
Transport, Kontrola i nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz stacjami kontroli pojazdów, Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym Buda Stanisław 81 52 86 708 216, piętro II, ul. Spoko
Transport, Kontrola i nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz stacjami kontroli pojazdów, Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym Dudziński Krzysztof 81 52 86 708 216, piętro II ul. Spokoj
Transport, Kontrola i nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz stacjami kontroli pojazdów, Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym Anna Kosmowska 81 52 86 708 216, piętro II ul. Spokoj
prawa jazdy Jarosz Anna 81 52 86 705 4, parter
prawa jazdy Skwarzyńska Anna 81 52 86 705 4, parter
prawa jazdy zatrzymane Kręcisz Emilia 81 52 86 704 3, parter
rejestracja pojazdów Flis Katarzyna 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów Kozieł Renata 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów Kozik Elżbieta 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów - pomoc administracyjna Pidek Edyta 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów Smoderek Hanna 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
rejestracja pojazdów Sobczak Tomasz 81 52 86 700 i 81 52 86 701 niski parter
punkt przyjęć Berdak Jan 81 52 86 707 niski parter
Opis wydziału
WYDZIAł KOMUNIKACJI FILIA W BEłżYCACH 81 516 10 42 belzyce.ktd@powiat.lublin.pl ul. Fabryczna 2b II piętro, 24-200 Bełżyce Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
KIEROWNIK FILII Wójcik Ewa 81 516 10 42/ fax 81 448 07 33 belzyce.ktd@powiat.lublin.pl 203 a
rejestracja pojazdów Leszek Wnukowski 81 516 10 42 203
rejestracja pojazdów Niedziela Marek 81 516 10 42 203
prawa jazdy Celej-Buda Dorota 81 517 34 48 204
Opis wydziału
Obsługuje gminy: Bełżyce, Borzechów, Wojciechów
WYDZIAł KOMUNIKACJI FILIA W BYCHAWIE 81 566 21 72 bychawa.ktd@powiat.lublin.pl ul. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
KIEROWNIK FILII Pietrzak Andrzej 81 566 21 72/ fax 81 448 07 bychawa.ktd@powiat.lublin.pl
Gryta Agnieszka 81 566 21 71
Kostruba Agnieszka 81 566 21 71
Kowalczyk Agnieszka 81 566 21 71
Hejno Paulina 81 566 21 71
Krusiński Sylwester 81 566 21 71
Popławski Michał 81 566 21 71
Opis wydziału
Obsługuje gminy: Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew
WYDZIAł KOMUNIKACJI FILIA W DOMINOWIE 81 528 67 94 glusk.ktd@powiat.lublin.pl. ul. Rynek 4a 20-388 Dominów Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Filii Artur Chachuła 81 528 67 94
Pełniąca obowiązki kierownika filii Latało Beata 81 528 67 94
Agnieszka Mędyk 81 528 67 94
Zieliński Bartłomiej 81 528 67 94
Opis wydziału
Obsługuje mieszkańców gminy Głusk
WYDZIAł KOMUNIKACJI FILIA W GARBOWIE 81 528 67 92 garbow.ktd@powiat.lublin.pl Krakowskie Przedmieście 63, 21-080 Garbów Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Filii Jędrych Milena 81 528 67 92
Kosno Aleksandra 81 528 67 92
Maj Anna 81 528 67 92
Opis wydziału
Obsługuje gminę Garbów.
WYDZIAł KOMUNIKACJI FILIA W NIEDRZWICY DUżEJ 81 528 67 70 niedrzwica.ktd@powiat.lublin.p ul. Bełżycka 77 24-220 Niedrzwica Duża Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Filii Adamczyk Piotr 81 528 67 70
Mirosław Kamil 81 517 40 44
Opis wydziału
Obsługuje wyłącznie gminę Niedrzwica Duża
WYDZIAł KOMUNIKACJI FILIA W NIEMCACH 81 528 67 90 niemce.ktd@powiat.lublin.pl ul. Lubelska 121 21-025 Niemce Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Filii Flis Katarzyna 81 528 67 90 213
Kamińska Emilia 81 528 67 90 213
Żmuda Ilona 81 528 67 90
Łakota Natalia 81 528 67 91 214
Kluczyńska Karolina 81 528 67 91
Opis wydziału
Obsługuje wyłącznie gminę Niemce
WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH Budynek A, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
DYREKTOR WYDZIAŁU Kotarska Małgorzata 81 528 66 60 igm@powiat.lublin.pl A106, piętro I
ZASTĘPCA DYREKTORA Masłowski Mariusz 81 528 66 65 A103, piętro I
Wołoszyn-Mosiychuk Marta 81 52 86 662 wew. 662 A101a piętro I
Rzucidło Małgorzata 81 52 86 662 wew. 662 A101a piętro I
Mitura Monika 81 52 86 661 wew. 661 A101 piętro I
Drzazga-Zienkiewicz Agnieszka 81 52 86 661 wew. 661 A101 piętro I
Tomczyk Anna 81 528 66 65 A103, piętro I
Drzazga Agnieszka 81 528 66 61 A101, piętro I
Mitura Monika 81 528 66 61 A101, piętro I
Rzucidło Małgorzata 81 528 66 62 A101a, piętro I
Marta Wołoszyn-Mosiychuk 81 528 66 62 A101a, piętro I
Szewczak Marlena 81 528 66 62 A101a, piętro I
Agnieszka Wójciak 81 528 66 67 108 A, piętro I
Lipińska Marta 81 528 66 68 A104, piętro I
Serwicki Artur 81 528 66 64 A107, piętro I
Adrian Wojtyła 81 528 66 64 A107, piętro I
Janczur Monika 81 528 66 69 A105, piętro I
Białota Katarzyna 81 528 66 69 A105, piętro I
Malwina Pietroń 81 528 66 69 A105, piętro I
Opis wydziału
REFERAT DS. ZAMóWIEń PUBLICZNYCH Budynek A, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
KIEROWNIK REFERATU Wieleba Agnieszka 81 528 66 63 A102, piętro I
Elżbieta Pyz 81 528 66 63 A102, piętro I
Zawiślak Anna 81 528 66 68 A104, piętro I
Magdalena Gajur-Solarz 81 528 66 63 102 A, I piętro
Opis wydziału
WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY 81 528-67-81 w.wapinski@powiat.lublin.pl ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
DYREKTOR WYDZIAŁU Waldemar Wapiński Nadzór nad Wydziałem Rozwoju i Współpracy, w skład którego wchodzą: Biuro Strategii i Rozwoju, Biuro Porozumienia Partnerskiego Bystrzyca oraz Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie
Opis wydziału
BIURO STRATEGII I ROZWOJU 81 528 67 82 ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Tomasz Bembenek 81 528 67 83
Sylwia Dec- Nader 81 528 67 82
Emila Włosek 81 528 67 82
Opis wydziału
pokój: niski parter
POWIATOWE BIURO BIZNES LUBELSKIE LUBLIN 81 528 67 83 ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Tomasz Bembenek 81 528 67 83
Opis wydziału
BIURO POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO BYSTRZYCA 81 528 67 83 pbbl@powiat.lublin.pl ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Tomasz Bembenek 81 528 67 83
Opis wydziału
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa