Zasady zachowania się w przypadku powstania zagrożeń Drukuj Zapisz

Skażenie radiacyjne

Osoby w kombinezonach
24
czerwca
2020

Zagrożenie radiacyjne może wystąpić w miejscu, gdzie prowadzona jest działalność z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego, substancjami promieniotwórczymi.
 
Symbol promieniowania jonizującego, tzw. koniczynka jest bardzo istotną informacją-ostrzeżeniem, ponieważ promieniowanie jonizujące nie działa na nasze zmysły. W związku z tym: nie widzimy go! Nie słyszymy! Nie czujemy!
 
Jego wykrycie możliwe jest dopiero po użyciu specjalistycznych urządzeń detekcyjnych.
 
Pamiętaj, więc:
 • nie zbliżaj się do przedmiotów oznaczonych symbolem promieniowania jonizującego,
 • nie dotykaj, nie demontuj, nie otwieraj pojemników, w których mogą znajdować się materiały promieniotwórcze lub rozszczepialne (z którymi możesz mieć styczność np. podczas katastrofy drogowej z udziałem pojazdu transportującego materiały promieniotwórcze lub rozszczepialne),
 • nie wyjmuj źródeł promieniotwórczych z pojemników, nie usuwaj osłon, nie demontuj urządzeń, w których znajdują się źródła, a zwłaszcza samych źródeł,
 • nie zbliżaj się do materiałów promieniotwórczych lub rozszczepialnych nieznanego pochodzenia (np. porzuconych), nie kupuj ich, nie przechowuj w kieszeniach, biurkach, teczkach itp.,
 • pamiętaj o trzech podstawowych zasadach ochrony radiologicznej:
  • im krótszy czas przebywania w pobliżu źródła promieniowania, tym mniejsza dawka,
  • im dalej od źródła promieniowania, tym bezpieczniej,
  • osłona osłabia promieniowanie.
W czasie zagrożenia radiacyjnego:
 • zachowaj spokój:
  • nie każdy wypadek związany z wydostaniem się substancji promieniotwórczych jest dla ciebie niebezpieczny,
  • komunikat o wystąpieniu zagrożenia radiacyjnego (np. z powodu poważnych awarii reaktorów jądrowych w państwach ościennych) będzie podany do publicznej wiadomości,
 • nie ufaj plotkom, nie wpadaj w panikę!
 • uważnie i stale słuchaj oficjalnych komunikatów radiowych i telewizyjnych, zawierających informacje o:
  • • zdarzeniu i sytuacji radiacyjnej,
  • • przewidywanym rozwoju sytuacji,
  • • skutkach zdarzenia dla ludzi i środowiska,
  • • sposobie postępowania, w tym możliwych do zastosowania środkach i działaniach dla ochrony zdrowia (takich jak np. podanie preparatów jodu stabilnego).
 
Postępuj zgodnie z treścią podawanych komunikatów!
 • w razie zalecenia pozostania w domu:
  • zamknij okna i drzwi,
  • wyłącz wentylację, klimatyzację, ogrzewanie nawiewowe itp.,
  • zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe, zabezpiecz inne otwory w mieszkaniu (budynku),
  • ukryj zwierzęta, inwentarz nakarm przechowywaną w zamknięciu paszą,
  • przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub lodówce, przed schowaniem niezabezpieczoną żywność dokładnie opłucz,
  • unikaj spożywania: żywności z twojego ogrodu, warzyw i owoców nieznanego pochodzenia, wody z niepewnych źródeł, mleka od krów i kóz wypasanych na skażonym terenie lub karmionych skażoną paszą i pojonych skażoną wodą,
  • pozostań wewnątrz pomieszczeń do czasu odwołania zalecenia przez władze (służby ratownicze),
 • jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj nos i usta mokrym ręcznikiem, chusteczką itp.
 • gdy powracasz z zewnątrz do miejsca schronienia:
  • umyj całe ciało (łącznie z włosami), zmień buty i odzież,
  • schowaj rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie ją zamknij.
 
Po odwołaniu bezpośredniego zagrożenia radiacyjnego stosuj się do oficjalnych zaleceń władz i służb ratowniczych odnośnie dalszych sposobów postępowania!
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa