Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe Drukuj Zapisz

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE 
Lp.Rodzaj alarmu

SPOSÓB

OGŁOSZENIA

ALARMU

SPOSÓB

ODWOŁANIA

ALARMU

Akustyczny system ostrzeganiaŚrodków masowego przekazuWizualny system alarmowyAkustyczny system alarmowyŚrodków masowego przekazu
1 Alarm powietrzny
  • Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty,
  • Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1 w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz jedna sekunda przerwy
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm powietrzny dla…................................... Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu Dźwięk ciągły trwający 3 minuty Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm powietrzny dla ..............................
2 Alarm o skażeniach
  • Przerywany modulowany dźwięk syreny,
  • Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym podobnym urządzeniem lub też innym podmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm o skażeniach ….................... (podać rodzaj skażenia) dla ...................... Znak czarny najlepiej w formie trójkąta Dźwięk ciągły trwający 3 minuty Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o skażeniach dla ................….......

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
Lp. Rodzaj alarmu SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU SPOSÓB ODWOŁANIA ALARMU
Akustyczny system ostrzegania Środków masowego przekazu Akustyczny system alarmowy Środków masowego przekazu
1 Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ….................. około godziny ….......... min. …........... może nastąpić skażenie …................. (podać rodzaj skażenia) w kierunku …......... (podać kierunek)   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowa: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …........... (rodzaj skażenia) dla …................
2 Uprzedzenie o zagrożeniu zakażenia   Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej    
3 Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowa: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach ….................. dla …..................................

 

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa