Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Drukuj Zapisz

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku szóstej kadencji, działająca na terenie powiatu lubelskiego, została utworzona na podstawie Zarządzenia nr 14/2018 Starosty Lubelskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji na lata 2018-2020. Zmieniona Zarządzeniem nr 54/219 Starosty Lubelskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/2018 Starosty Lubelskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji na lata 2018-2021.
 
Zadania Komisji określa art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z poźn. zm.).
 
Skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji, utworzonej na lata 2018-2021:
 
 1. Przewodniczący: Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski.
 2. Członkowie:
  1. Konrad Banach – Radny Powiatu Lubelskiego;
  2. Sylwia Pisarek-Piotrowska – Radna Powiatu Lubelskiego;
  3. Marta Krzyżak  – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie;
  4. Krzysztof Kozieł – Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie;
  5. Jacek Figarski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie;
  6. Agnieszka Falandysz – Komendant Komisariatu Policji w Bełżycach;
  7. Marek Opaliński – Komendant Komisariatu Policji w Bychawie;
  8. Paweł Majka – Prokurator Rejonowy w Lublinie;
 3. Uczestnik z głosem doradczym – Marek Fiutka – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Załączniki:

Ikona pdfZarządzenie Nr 54/2019 Starosty Lubelskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/2018 Starosty Lubelskiego z dnia 20 lutego 2018 r. oraz zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [57.04 KB]

Ikona pdfZarządzenie Nr 107/2018 Starosty Lubelskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji na lata 2018-2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [193.49 KB]

Ikona pdfZarządzenie Nr 14/2018 Starosty Lubelskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji na lata 2018-2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [190.27 KB]

Ikona pdfPlan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji na 2018 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [232.42 KB]

Ikona pdfPowiatowy Program Zapobiegania Przestępczości, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [179.18 KB]

Ikona pdfTworzenie zespołów interdyscyplinarnych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [203.52 KB]

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa