Obsługa osób niepełnosprawnych Drukuj Zapisz

Innowacyjne rozwiązania dla osób niesłyszących – wideo - konferencje
 
Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lublinie zainstalowany został specjalny telefon, umożliwiający dostęp do wideo - tłumaczeń. Dzięki temu urządzeniu, które łączy się za pośrednictwem internetu z profesjonalnym tłumaczem języka migowego – osoby niesłyszące mogą samodzielnie załatwiać swoje sprawy w urzędzie, bez wcześniejszego umawiania wizyty. Podczas wideo-konferencji możliwa jest komunikacja trzech osób: pracownika urzędu, tłumacza języka migowego oraz osoby niesłyszącej. Problem, z którym przychodzi osoba niesłysząca, rozwiązywany jest w czasie rzeczywistym. Urzędnik bierze udział w przeprowadzanej "rozmowie", jednocześnie wykonując formalności niezbędne do sfinalizowania sprawy.
 
Zapewnienie osobom uprawnionym usług tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Starostwie Powiatowym w Lublinie.
 
Podstawa prawna Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243)
 
 1. Wymagane dokumenty
  Podstawą do zapewnienia usług tłumacza języka migowego jest przesłanie przez osobę uprawnioną zgłoszenia do Punktu Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lublinie.
  Zgłoszenie powinno być przesłane co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w urzędzie pocztą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.lublin.pl lub faksem na numer 0815286601
  Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:
  1. Imię i nazwisko osoby uprawnionej.
  2. Adres zamieszkania.
  3. Adres e-mail lub numer faksu.
  4. Wybrana metoda komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN*).
  5. Informacja na temat sprawy, załatwianej w urzędzie, przez osobę uprawnioną. W przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy.
  6. Orzeczenie potwierdzające prawo do bezpłatnej usługi (więcej informacji w pozycji opłaty).

 2. Opłaty
  Świadczenie usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 3. Termin załatwienia sprawy
  Zgłoszenie powinno być przesłane co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w urzędzie pocztą elektroniczną lub faksem.

 4. Jednostka odpowiedzialna:
  Punkt Obsługi Klienta, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin 
  e-mail: starostwo@powiat.lublin.pl
  Tel.: 81 528 66 03   
  Fax: 81528 66 01

 5. Uwagi
  Usługa będzie dostępna po wejściu w życie przepisów wykonawczych w sprawie zasad funkcjonowania rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
  Rejestr tłumaczy dla województwa lubelskiego będzie prowadzony przez Oddział Kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (tel. 81-74-24-226, e-mail: asapala@lublin.uw.gov.pl).

  * PJM - polski język migowy,
  * SJM - system językowo-migowy,
  * SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych.
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa