Kasa Drukuj Zapisz

Informujemy, że na parterze Budynku głównego Starostwa Powiatowego w Lublinie przy Punkcie Obsługi Klienta, przy ulicy Spokojnej 9 znajduje się KASA gdzie można dokonywać m.in. wpłaty za: opłaty geodezyjno-kartograficzne, opłaty za dziennik budowy, opłaty za kartę wędkarską, opłaty za legitymacje instruktorów nauki jazdy, opłaty za prawo jazdy, opłaty za tablice rejestracyjne, opłaty za wycofanie z eksploatacji pojazdów, opłaty za wypis z licencji  na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, opłaty za zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów, opłaty za karty parkingowe, opłaty za wynajem sal konferencyjnych, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.
 
Godziny pracy kasy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7.45 - 15.00 (przerwa 10:15-10:30)
Wtorek - 7.00 - 17.00 (przerwa 10:15-10:30 oraz 14:15-14:30)
 
 
WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY SKARBOWEJ MOŻNA UIŚCIĆ:
 
  • przelewem na rachunek bankowy:
 
BANK PEKAO S.A. 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
 
  • gotówką,
  • gotówką w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Lublinie


 

OPŁATY DOKONYWANE NA KONTO STAROSTWA MOŻNA UIŚCIĆ:
 
  • przelewem na rachunek bankowy:
 
Bank Millennium S.A. 04 1160 2202 0000 0002 8307 0982
 
  • gotówką lub kartą
 
 
OPŁATY Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW, WYNAJMU ORAZ DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA MOŻNA UIŚCIĆ:
 
  • przelewem na rachunek bankowy:
 
Bank Millennium S.A. 87 1160 2202 0000 0002 8307 1040
 
  • gotówką
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa