Najczęściej zadawane pytania - Ochrona Środowiska: Drukuj Zapisz

W jakim przypadku do wyłączenia wymagane są Decyzja o warunkach zabudowy lub Wypis i wyrys z planu miejscowego, a kiedy wystarczy Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów?

W jakim przypadku do wyłączenia wymagane są Decyzja o warunkach zabudowy lub Wypis i wyrys z planu miejscowego, a kiedy wystarczy Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów?
24
czerwca
2020

Do wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej (OŚR-01) należy dołączyć informację o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy (wypis z planu lub zaświadczenie). W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wymagana jest ostateczna decyzja o warunkach zabudowy.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa