Najczęściej zadawane pytania - Ochrona Środowiska: Drukuj Zapisz

Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o wydanie karty wędkarskiej?

Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o wydanie karty wędkarskiej?
24
czerwca
2020

Zgodnie z kartą spraw OŚR-08 aby uzyskać kartę wędkarską w Starostwie Powiatowym w Lublinie należy złożyć wniosek OŚR-08-01, zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizację amatorskiego połowu ryb, dowód zapłaty należnej za kartę wędkarską w wysokości 10 zł, aktualną fotografię wnioskodawcy tzw. legitymacyjną.
 
Karta wędkarska jest dokumentem, który uprawnia do amatorskiego połowu ryb a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – konieczna jest również jego zgoda.
 
Starosta Lubelski wydaje kartę wędkarską osobie, która ukończyła 14 lat, złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizację społeczną, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb – w przypadku naszego Powiatu są to Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Okręgu Lublin oraz jest mieszkańcem Powiatu Lubelskiego. Z obowiązku składania egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.
 
Osoby do lat 14 zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
 
Za wydanie karty wędkarskiej pobiera się opłatę w wysokości 10 złotych.
 
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie uprawnionego do rybactwa. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.
 
Zasady wydawania kart wędkarskich określa art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189. poz. 1471 z późn. zm.).
 
Zgodnie z prośbą dołączamy:
  1. Przykładowo wypełniony: wniosek Nr OŚR-01-01 o zajęcie stanowiska w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.
  2. Przykładowo wypełniony: wniosek Nr OŚR-04-01 o wyznaczenie do wyrębu, oznakowanie oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa