Najczęściej zadawane pytania - Ochrona Organizacyjne: Drukuj Zapisz

Kto może ubiegać się o uzyskanie dokumentacji z Archiwum?

Kto może ubiegać się o uzyskanie dokumentacji z Archiwum?
24
czerwca
2020

Zgodnie z instrukcją archiwalną oraz Zarządzeniem Starosty Lubelskiego nr 74/2013 z zasobu archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Lublinie, mogą korzystać:
  • pracownicy Starostwa Powiatowego w Lublinie dla celów służbowych po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej, która wytworzyła lub przekazała dokumentacje do archiwum zakładowego,
  • osoby prowadzące działalność naukowo-badawczą dysponujące zaświadczeniem z jednostki naukowo-badawczej po uzyskaniu zgody Starosty Lubelskiego. Dokumentacja udostępniana jest na wniosek i jedynie na terenie urzędu. Udostępnianie odbywa się z zachowaniem zasady ochrony danych osobowych,
  • organy kontrolne, ścigania i wymiaru sprawiedliwości po uzyskaniu zgody Starosty Lubelskiego - na pisemny wniosek,
  • osoby i instytucje w zakresie spraw bezpośrednio ich dotyczących na podstawie pisemnego wniosku na terenie urzędu. Osoby będące stronami postępowania administracyjnego lub osoby przez nie upoważnione mają prawo uzyskania wglądu w akta sprawy znajdujące się w zasobie archiwum zakładowego.
 
Dokumentacja stanowiąca informację publiczną, a zgromadzona w zbiorach archiwum zakładowego jest udostępniana za pośrednictwem komórek merytorycznych na podstawie wniosku o udzielenie informacji publicznej.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa