Najczęściej zadawane pytania - Inwestycje i Fundusze Pomocowe: Drukuj Zapisz

Jakie dokumenty należy złożyć w celu ustalenia i wypłaty odszkodowań za działki wydzielone pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe?

Jakie dokumenty należy złożyć w celu ustalenia i wypłaty odszkodowań za działki wydzielone pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe?
24
czerwca
2020

 Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania winien zawierać:
  • oznaczenie nieruchomości (nr działki, położenie);
  • wskazanie, pod jaką drogę została zajęta dana nieruchomość.
 
Ewentualnie do wniosku można załączyć ponadto (nieobowiązkowo):
  • decyzję, na podstawie której dokonano przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa czy właściwej jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo);
  • mapę z projektem podziału nieruchomości;
  • tytuł własności do nieruchomości (np. akt notarialny, akt własności ziemi, odpis księgi wieczystej, wypis z rejestru ewidencji gruntów).
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa