Najczęściej zadawane pytania - Komunikacja: Drukuj Zapisz

Mieszkańcy jakich gmin mogą odebrać prawo jazdy i zarejestrować pojazd w Starostwie Powiatowym w Lublinie?

Mieszkańcy jakich gmin mogą odebrać prawo jazdy i zarejestrować pojazd w Starostwie Powiatowym w Lublinie?
24
czerwca
2020

Mieszkańcy gmin: Konopnica, Jastków, Głusk, Niemce, Wólka, Garbów mogą odebrać prawa jazdy oraz zarejestrować pojazdy w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9B 20-074 Lublin, tel. Prawa Jazdy (81) 52 86 705, Rejestracja pojazdów (81) 52 86 700  oraz (81) 52 86 701.

Pozostali mieszkańcy w filiach Wydziału, następująco:

 1. Filia Wydziału z siedzibą w Bychawie (dla mieszkańców gmin: Bychawa, Zakrzew, Wysokie, Krzczonów, Strzyżewice, Jabłonna)

  ul. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa,

  Tel (81) 566 21 71

 2. Filia Wydziału z siedzibą w Bełżycach (dla mieszkańców gmin: Bełżyce, Wojciechów, Borzechów)

  ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce,

  Tel  prawa jazdy (81) 517 34 48    rejestracja (81) 516 10 42

 3. Filia Wydziału z siedzibą w Niedrzwicy Dużej (dla mieszkańców gminy Niedrzwica Duża)

  ul. Bełżycka 77, 24-220 Niedrzwica Duża

  Tel (81) 528 67 70

Rejestracja pojazdów:
KTD – 01 Pierwsza rejestracja pojazdu nowego
KTD – 02 Przerejestrowanie pojazdu używanego
KTD – 03 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
KTD – 04 Rejestracja pojazdu marki „SAM”
KTD – 05 Rejestracja pojazdu zabytkowego
KTD – 06 Rejestracja na tablice tymczasowe
KTD – 07 Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego
KTD – 08 Zmiana adresu lub siedziby właściciela w dowodzie rejestracyjnym
KTD – 09 Wtórnik tablic(y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia
KTD – 10 Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nowa numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia
KTD – 11 Wyrejestrowanie pojazdu
KTD – 12 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
KTD – 13 Dopisanie współwłaściciela
KTD – 14 Wpisywanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu - GAZ, HAK, TAXI, L, VAT 1-4
KTD – 15 Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu
KTD – 16 Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez policję
KTD – 17 Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym
KTD – 18 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu
KTD – 19 Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu, numeru VIN, Numeru ramy, wykonanie tabliczki znamionowej
KTD – 20 Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe
KTD – 21 Wtórnik lub wymiana karty pojazdu
KTD – 22 Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę


Prawa jazdy:
KTD – 23 Wydanie prawa jazdy
KTD – 24 Wymiana prawa jazdy
KTD – 25 Wydanie wtórnika prawa jazdy
KTD – 26 Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy
KTD – 27 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą
KTD – 28 Wydawanie prawa jazdy z potwierdzeniem kwalifikacji zawodowej (świadectwo kwalifikacji)
KTD – 29 Przekazanie dokumentów z niezaliczonego egzaminu na prawo jazdy do WORD-u celem ponownego przystąpienia do egzaminu państwowego
KTD – 30 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego okres zatrzymania nie przekroczył 12 miesięcy
KTD – 31 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego okres zatrzymania przekroczył 12 miesięcy
KTD – 32 Zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym
KTD – 33 Przywrócenie uprawnień prawa jazdy - cofniętych ze względu na utratę kwalifikacji
KTD – 34 Przywrócenie uprawnień prawa jazdy - cofniętych ze względu na stan zdrowia lub nie poddanie się wymaganym badaniom lekarskim lub psychologicznym
KTD – 35 Przekroczenie limitu 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
KTD – 36 Wydawanie zaświadczeń o posiadanych przez kierowcę uprawnieniach do kierowania pojazdami
KTD – 48 Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa