Najczęściej zadawane pytania - Geodezja: Drukuj Zapisz

Kto może ubiegać się o wypis z rejestru gruntów?

Kto może ubiegać się o wypis z rejestru gruntów?
24
czerwca
2020

  • o wypis z rejestru gruntów ubiegać się może właściciel lub współwłaściciel działki,
  • w przypadku, gdy wniosek dotyczy nieruchomości niebędącej własnością wnioskodawcy, należy wskazać interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wniosku.

KARTA SPRAWY: GGN-01 - Wydawanie wypisów, wyrysów i kopii map z ewidencji gruntów i budynków

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa