Najczęściej zadawane pytania - Geodezja: Drukuj Zapisz

Co to jest jednostka ewidencyjna i obręb ewidencyjny ?

Co to jest jednostka ewidencyjna i obręb ewidencyjny ?
24
czerwca
2020

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA – stanowi obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy, w skład jednostek ewidencyjnych wchodzą obręby ewidencyjne. Jednostkę ewidencyjną określa nazwa własna oraz identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT).
 
Np. gmina Konopnica - 060908_2 Konopnica
 
W gminach miejsko - wiejskich odrębnymi jednostkami ewidencyjnymi jest obszar wiejski oraz obszar miasta.
 
Np.: miasto Bełżyce - 060901_4; gmina Bełżyce  - 060901_5
 
OBRĘB EWIDENCYJNY – Jednostka powierzchniowa obszaru gruntów położonych w granicach administracyjnych wsi, natomiast w miastach w granicach dzielnic, osiedli i zespołów urbanistycznych lub teren wyznaczony naturalnymi granicami wyznaczonymi przez cieki, ulice, linie kolejowe i inne obiekty fizjograficzne.
 
Np.: miasto Bełżyce - 060901_4.0001 Bełżyce Rolne; 060901_4.0002 Bełżyce Wzgórze
 
Np.:  gmina Konopnica – 060908_2.0006 Sporniak; 060908_2.0007 Lipniak
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa