Najczęściej zadawane pytania - Edukacja: Drukuj Zapisz

Czy wniosek o skierowanie do szkoły specjalnej składa się według adresu zameldowania klienta czy adresu placówki i kto może złożyć wniosek o skierowanie?

Czy wniosek o skierowanie do szkoły specjalnej składa się według adresu zameldowania klienta czy adresu placówki i kto może złożyć wniosek o skierowanie?
24
czerwca
2020

Wniosek o skierowanie do szkoły specjalnej oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii składa się według miejsca zameldowania dziecka. Wniosek składany jest przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, może być złożony przez jedną osobę.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa