Najczęściej zadawane pytania - Budownictwo: Drukuj Zapisz

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania pozwolenia na budowę ?

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania pozwolenia na budowę ?
24
czerwca
2020

 1. Wypełniony wniosek: druk AB-01-01
 2. Załączniki:
  • projekt budowlany w 4 egzemplarzach opracowany przez uprawnionego projektanta wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: druk AB-00,   
  • ważną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną dla inwestora, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego urzędowo poświadczony odpis),
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 
 
 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa