Najczęściej zadawane pytania - Budownictwo: Drukuj Zapisz

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę?

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę?
24
czerwca
2020

Wypełniony wniosek: druk AB-06-01

Do wniosku należy dołączyć:

 • zgodę właściciela obiektu,
 • opracowanie zawierające:
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiórkowych,
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,
 • w zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu (w 3 egzemplarzach),
 • w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego urzędowo poświadczony odpis),
 • dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa