Najczęściej zadawane pytania - Budownictwo: Drukuj Zapisz

Jakie dokumenty należy złożyć w celu zgłoszenia rozbiórki ?

Jakie dokumenty należy złożyć w celu zgłoszenia rozbiórki ?
24
czerwca
2020

  1. Wypełniony wniosek: druk AB-05-01 zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę
  2. Załączniki:
    • opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonania robót rozbiórkowych,
    • kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z zasobów Powiatu Lubelskiego ze wskazanym budynkiem lub budowlą przeznaczoną do rozbiórki,
    • w przypadku działania przez przedstawiciela- pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa