Instrukcje załatwiania spraw Drukuj Zapisz

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
24
czerwca
2020

(...) ochrona gruntów rolnych, nadzór nad lasami, rybactwo, łowiectwo, ochrona zwierząt, gospodarka wodna (...)

Ochrona gruntów rolnych.
Karta sprawy OŚR - 01    Zajęcie stanowiska w sprawie wyłączenia z gruntu z produkcji rolniczej.
Karta sprawy OŚR - 02    Decyzja określająca osobę, termin i kierunek rekultywacji gruntów o utraconej albo ograniczonej wartości użytkowej.
Karta sprawy OŚR - 03    Decyzja uznająca za zakończoną rekultywację gruntów o utraconej albo ograniczonej wartości użytkowej.

Nadzór nad lasami.
Karta sprawy OŚR - 04    Wyznaczenie do wyrębu, oznakowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna.
Karta sprawy OŚR - 05    Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu (zwiększenie limitu pozyskania drewna).
Karta sprawy OŚR - 06    Zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących będących własność gmin.
Karta sprawy OŚR - 07    Zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne z terenów kolejowych.
 
Rybactwo, łowiectwo, ochrona zwierząt - CITES.
 
Ochrona powietrza atmosferycznego.
 
Gospodarka odpadami.
 
Geologia.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa