Instrukcje załatwiania spraw Drukuj Zapisz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DROGOWNICTWA

brak
24
czerwca
2020

(...) prawa jazdy, dowody rejestracyjne, licencje na wykonywanie transportu, ośrodki szkolenia kierowców, wykorzystanie dróg w sposób szczególny (...)

Rejestracja pojazdów:
KTD – 01 Pierwsza rejestracja pojazdu nowego
KTD – 02 Przerejestrowanie pojazdu używanego lub zmiana adresu bądź siedziby właściciela z dowodu rejestracyjnego wraz ze zmianą właściwości miejscowej organu
KTD – 03 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
KTD – 04 Rejestracja pojazdu marki „SAM”
KTD – 05 Rejestracja pojazdu zabytkowego
KTD – 06 Rejestracja na tablice tymczasowe
KTD – 07 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub wymiana dowodu rejestracyjnego (brak miejsca na wpisy badań technicznych lub zmiana adresu) wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego
KTD – 09 Wtórnik tablic(y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia, wydanie nowych tablic z nową numeracją, wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik)
KTD – 11 Wyrejestrowanie pojazdu
KTD – 12 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, przywrócenie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu
KTD – 13 Dopisanie współwłaściciela, adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, TAXI, L, VAT, EURO
KTD – 15 Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu
KTD – 16 Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez policję
KTD – 17 Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym
KTD – 18 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu
KTD – 19 Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu, numeru VIN, Numeru ramy, wykonanie tabliczki znamionowej
KTD – 20 Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe
 
 
Zarządzanie ruchem:
 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa