Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego Drukuj Zapisz  • Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego tworzą starostowie 20 powiatów i prezydenci 4 miast na prawach powiatu.
  • Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego działa  na podstawie § 13 ust. 1,  § 17 pkt. 10  § 29 ust. 5 Statutu Związku Powiatów Polskich, uchwały Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie powołania konwentów powiatów województw oraz przyjęcia regulaminu ich pracy.
  • Celem działania Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku Powiatów Polskich z obszaru województwa lubelskiego.
  • Konwent podczas swoich posiedzeń opracowuje stanowiska i opinie w sprawach o wymiarze ogólnowojewódzkim oraz projekty uchwał  Zarządu Związku Powiatów Polskich.
  • Konwent wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego.
  • Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego wybiera swojego przedstawiciela, który uczestniczy w  posiedzeniach  Zarządu  Związku Powiatów  Polskich.

   

Prezydium Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego VI kadencji:

  • Przewodniczący - Starosta Lubelski Zdzisław Antoń
  • Wiceprzewodnicząca - Starosta Puławski Danuta Smaga
  • Wiceprzewodniczący - Starosta Zamojski Stanisław Grześko
  • Przedstawiciel Konwentu do Zarządu Związku Powiatów Polskich - Starosta Łukowski Dariusz Szustek

 

    Kontakt:

    Zdzisław Antoń

    Starosta Lubelski
    20-074 Lublin,  ul. Spokojna 9
    tel. (81) 528 66 00, fax. (81) 528 66 01

 

 

Ikona doc   Regulamin pracy Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [31.50 KB]

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa