Projekty unijne Drukuj Zapisz

 
Tabelka przedstawia projekty unijne
RAZEM 164 623 762,67 214 546 407,22
LP Nazwa Projektu Program Wartość Dofinansowania Wartość całkowita
1.         Nowa jakość zarządzania – wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego POKL 3 783 150,00 4 007 866,80
2.         Edukacja równych szans POKL 781 844,00 781 844,00
3.         Twój sukces w Twoich rękach POKL 909 671,84 1 033,72
4.         Moje ambicje - moja przyszłość POKL 1 726 012,64 1 961 378,00
5.         Nowe umiejętności kluczem do sukcesu zawodowego POKL 752 460,00 752 460,00
6.         Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim POKL 1 374 240,00 1 374 240,00
7.         Edukacja kluczem twojego sukcesu POKL 1 009 474,00 1 009 474,00
8.         Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego POKL 1 534 385,74 1 805 159,70
9.         Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich RPO WL 131 600 000,00 177 624 253,57
10.      Rozbudowa drogi powiatowej 2101 L RPO WL 9 475 952,68 11 271 340,02
11.      Promocja markowego produktu turystycznego RPO WL 699 999,99 999 999,99
Lubelszczyzny „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu”,
12.      Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim RPO WL 5 967 308,31 7 020 848,76
13.      Dostosowanie DPS Matczyn do obowiązujących przepisów prawa RPO WL 1 979 245,71 2 493 306,66
14.  Szkoły dobrych umiejętności POKL 3 030 017,76 3 443 202,00
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa