Powiatowa Rada Pożytku Publicznego Drukuj Zapisz

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na kadencję 2019-2022 została powołana Uchwałą nr 102/2019 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 czerwca 2019 r.

Skład Rady zmieniony został Uchwałą nr 259/2020 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 5 marca 2020 r.

Aktualny skład Rady:

  •  przewodniczący Marcin Pastuszak - przedstawiciel organizacji Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw   Społecznych,
  •  wiceprzewodniczący Grzegorz Kozioł - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lublinie,         
  •  sekretarz Tadeusz Barszcz - przedstawiciel Stowarzyszenia „Nasz Gutanów”,
  •  Krzysztof Chmielik - przedstawiciel Rady Powiatu w Lublinie,
  •  Maria Studzińska - przedstawiciel Rady Powiatu w Lublinie,
  •  Anna Matraszek - Furtak - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lublinie, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji,  Promocji i Spraw Społecznych,
  •  Małgorzata Gałka - przedstawiciel organizacji Lokalna Grupa Działania na rzecz Rozwoju Gmin  Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”,
  •  Małgorzata Olechowska - przedstawiciel organizacji Europejska Fundacja Folkloru, Muzyki
  •  i Kultury Ludowej Cyja,
  •  Ewa Rębecka - przedstawiciel organizacji Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym.

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Lubelskiego będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.

 

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa