Projekt edukacyjny - Nowe kwalifikacje Drukuj Zapisz

Logo Projektu

Logotypy Unijne

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowePowiat Lubelski
Zaprasza do udziału w projekcie
„Nowe kwalifikacje” nr. projektu: RPLU.12.04.00-06-0018/19JEŚLI JESTEŚ JEDNĄ Z OSÓB ZGŁOŚ SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Projekt skierowany jest do:
 • 780 uczniów (205 K/575 M) będących uczniem. 
 • 59 nauczycieli zawodu/instruktorów praktycznej nauki zawodu (14 K/45 M) zatrudnionych

jednej ze szkół:

 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach,
 • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli - Technikum Pszczelarskie im. Zofii i Tadeusza Wawrynów w Pszczelej Woli,
 • Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach,
 • Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach.


Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 780 uczniów, wzrost kompetencji 59 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wzrost jakości kształcenia w 5 szkołach zawodowych. Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych dla uczniów, studiów podyplomowych oraz kursów dla nauczycieli oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w/w szkół.


FORMY WSPARCIA dla uczniów:

 • Zajęcia specjalistyczne,
 • Kursy kwalifikacyjne,
 • Staże.

FORMY WSPARCIA dla nauczycieli:

 • Kursy kwalifikacyjne.
 • Studia podyplomowe,

Wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu zapewniamy:
 • Profesjonalną kadrę wykładowców,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Zaświadczenia/Certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych i cyfrowych,
 • Stypendium stażowe,
 • Wynagrodzenie opiekuna stażu,
 • Koszt noclegu i wyżywienia w przypadku staży poza regionem.


Okres realizacji projektu: 01.11.2020 r. - 30.11.2022 r.
Wartość projektu: 4 342 296,50 zł, Wkład Funduszy Europejskich: 3 690 952,02 zł


Kontakt:
tel. 81 528 67 45
www.powiat.lublin.pl

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

Ikona pdf1. Regulamin uczestnictwa w projekcie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [952.02 KB]

Ikona pdf2. Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.36 MB]

Ikona pdf3. Deklaracja uczestnictwa - nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [903.65 KB]

Ikona pdf4. Formularz zgłoszeniowy - uczeń, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.38 MB]

Ikona pdf5. Deklaracja uczestnictwa - uczeń, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [904.79 KB]

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa