Edukacja Drukuj Zapisz

Zadaniem powiatu jest zakładanie i prowadzenie szkół specjalnych: podstawowych, gimnazjów i przysposabiających do pracy, szkół ponadgimnazjalnych (trzyletnich liceów ogólnokształcących, trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, czteroletnich techników, liceów ogólnokształcących dla dorosłych i szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych), szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, a także młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej (pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury itp.) i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
 
W chwili obecnej Powiat Lubelski jest organem prowadzącym dla 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 1 zespołu szkół specjalnych, 2 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i 3 poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Powrót

Edukacja Drukuj Zapisz

Zajęcia dla uczniów

Grafika z napisem: Powiat Lubelski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu "Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim" Dla uczniów szkół powiatowych biorących udział w projekcie realizowane...

Opublikowane dn. 05-07-2017
Czytaj dalej...

Wcześniejsze informacje dostępne na stronie archiwalnej

Wcześniejsze informacje dostępne na stronie archiwalnej

Zapraszamy na stronę archiwalną pod adresem http://www.archiwum.powiat.lublin.pl/

Opublikowane dn. 07-01-2017
Czytaj dalej...
<<<Poprzednia
1 2 3
Następna>>>