Profilaktyka i Promocja Zdrowia Drukuj Zapisz

Mammografia szansą na życie!

 
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program wczesnego wykrywania raka piersi (WOK) prowadzi działania na rzecz poprawy zgłoszeń kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne.
Informujemy, że 8316 z 16939 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkujących na terenie powiatu, wykonało w ciągu ostatnich 2 lat profilaktyczną mammografię, co stanowi 49.09 %. 
 
Co piętnasta kobieta w Polsce choruje na raka piersi. Rak piersi stanowi około 20 % zachorowań na nowotwór złośliwy u Polek. To najczęściej występujący nowotwór u kobiet, zbierający ogromne żniwa w Polsce i na świecie. Każdego roku 10 000 Polek zapada na raka piersi, z czego umiera połowa. Rakowi piersi nie można w istotny sposób zapobiegać. Jedyną szansą dla kobiet jest jak najwcześniejsze wykrycie choroby. Lekarze apelują, że rak wcześnie wykryty jest uleczalny. Niestety, tylko 20 % przypadków rozpoznaje się we wczesnym stadium choroby, kiedy szanse na wyleczenie są bardzo duże. Pozostałe kobiety trafiają do lekarza zbyt późno. 
 
Warto pamiętać, że guz, by osiągnąć wielkość dwóch centymetrów, rozwija się około ośmiu lat. Teoretycznie, w ciągu ośmiu lat jest kilka szans na to, aby nie dopuścić do rozwoju choroby. Niestety, tylko teoretycznie. Polki się nie badają - 75% kobiet nie wykonuje regularnych badań mammograficznych.
Mammografia nic nie kosztuje, zajmuje 15 minut i ratuje życie. Jest rentgenowskim badaniem piersi i obecnie najlepszym sposobem wykrywania raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju. 
Więcej informacji na temat programu  można uzyskać na stronie www.profilaktykapiersi.pl oraz www.onkologia.lublin.pl
 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

 
Celem realizacji programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego.
Programem objęta jest populacja kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania będą przeprowadzane raz na 3 lata, a u kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka) -  co 12 miesięcy.
Świadczeniobiorca leczony z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostaje objęty skryningiem cytologicznym.
Nie jest wymagane skierowanie.
 
Miejsce wykonywania: poradnie położniczo-ginekologiczne  (procedura pobierania materiału do przesiewowego badania cytologicznego).
Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane na dalsze badania diagnostyczne lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.
 
Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie https://pacjent.gov.pl/program-profilaktyczny/profilaktyka-raka-szyjki-macicy
 
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa