eWuś Drukuj Zapisz

eWus logoeWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ,  powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).

Od 1 stycznia 2013 r. każdy będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

W związku ze wdrażaniem na terenie województwa lubelskiego elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), Powiat Lubelski w porozumieniu z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkiego NFZ  udostępnia link, pod którym znajdą Państwo przydatne  informacje na temat obowiązku zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zmian w sposobie weryfikowania uprawnień do świadczeń  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Żródło: www.nfz-lublin.pl/ewus_przydatne_informacje

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa