Panorama Powiatu Drukuj Zapisz

 
 
Panorama Powiatu to dwumiesięcznik społeczno-kulturalny wydawany przez Powiat Lubelski bezpłatnie już od 1999 roku. Gazeta wydawana jest w formie papierowej w nakładzie 2000 egzemplarzy. Dostępna jest również w wersji elektronicznej. Jest to czasopismo, w którym na bieżąco informujemy o nowych przedsięwzięciach i projektach realizowanych przez Powiat Lubelski, poruszamy zarówno aktualne problemy dotyczące mieszkańców powiatu, jak i podkreślamy sukcesy z ich udziałem. W naszym periodyku prezentujemy również dokonania sportowe, naukowe i plastyczne dzieci i młodzieży z naszych powiatowych szkół.
Panorama Powiatu „żyje” sprawami ważnymi dla nas wszystkich, dlatego gorąco zachęcamy do lektury, a także przesyłania artykułów i zdjęć, abyśmy mogli wspólnie tworzyć naszą gazetę.
 
Adres:
Redakcja „Panoramy Powiatu”
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9
tel. 81 52 86 659
 
Punkty kolportażu:
  • Siedziba Starostwa Powiatowego w Lublinie
  • siedziby jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego
  • Urzędy Gmin

Numery Panorama Powiatu Drukuj Zapisz

Panorama Powiatu NR 2/2020 (189)

Okładka panoramy powiatu logo

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem Panoramy Powiatu.

Opublikowane dn. 03-08-2020
Czytaj dalej...

Panorama Powiatu NR 1/2020 (188)

Część okładki Panoramy Powiatu NR 1/2020 (188)

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem Panoramy Powiatu.

Opublikowane dn. 25-06-2020
Czytaj dalej...
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa