Biblioteki Drukuj Zapisz

Ważną rolę w szerzeniu działalności kulturalno-oświatowej w powiecie pełnią biblioteki. Z końcem roku 2000 rozpoczęła działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna utworzona na mocy uchwały Rady Powiatu w Lublinie. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Powiatu Lubelskiego, a nadzór merytoryczny – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
 
Łącznie funkcjonuje 56 bibliotek, które sprawiają, że mieszkańcy mają dobry dostęp do tego rodzaju infrastruktury (na jedną placówkę biblioteczną przypada 2,5 tys. mieszkańców, wobec 2,9 tys. osób w województwie i 3,7 tys. w kraju). Jeżeli chodzi o zasobności księgozbiorów bibliotek to notuje się wartości zbliżone do wojewódzkich i krajowych.
 
Średnio w powiecie przypada 3,4 wolumina na mieszkańca, podczas gdy wskaźnik ten dla województwa wynosi 3,2, zaś dla kraju – 3,5 księgozbioru. Poziom czytelnictwa jest nieco niższy niż w Polsce i województwie. Szacuje się, że około 190 czytelników w bibliotekach na 1 000 mieszkańców przypada w kraju, prawie 200 w województwie i tylko 165 czytelników w powiecie lubelskim.
 
Powrót

Biblioteki Drukuj Zapisz

<<<Poprzednia
1 2
Następna>>>
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa