Jednostki organizacyjne - Szkoły Drukuj Zapisz

Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach

Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach

23-107 Strzyżewice
tel., fax – 81 562 81 50
 
Szkoła w Piotrowicach istnieje od 1963 roku. Pierwsza zaistniała Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa jako szkoła przyzakładowa przy Państwowym Ośrodku Maszynowym. W kolejnych latach powstawały nowe jednostki. Przełomowy w funkcjonowaniu szkoły okazał się rok 1992 – przestała być szkołą przyzakładową, a od 1 stycznia 1998 roku zmieniono nazwę szkoły. Zamiast Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa powstał Zespół Szkół Techniki Rolniczej.
 
Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną. W jej skład wchodzą klasopracownie przedmiotów zawodowych i ogólnych, warsztaty szkolne i internat. Warsztaty szkolne podzielone są na działy zgodnie z wymogami nauczanych zawodów. Uczniom mieszkającym daleko od Piotrowic, szkoła proponuje miejsca w internacie.
 
Zaangażowaliśmy się w pozyskiwanie środków unijnych przeznaczonych na projekty edukacyjne przeznaczone dla szkolnictwa zawodowego, a w ramach rozwijania kontaktów zagranicznych, szkoła podpisała List Intencyjny dotyczący współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową w Korcu.
 
Zapraszamy na stronę internetową: www.zstrpiotrowice.pl
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót