Jednostki organizacyjne - Szkoły Drukuj Zapisz

Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

 Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

ul. Piłsudskiego 81, 23-100 Bychawa
tel., fax – 81  566 00 19
kontakt e-mail: liceum@kwiateklo.pl
 
 
Historia szkoły sięga roku 1944, kiedy to powstało Gimnazjum Koedukacyjne im. ks. A. Kwiatkowskiego. W roku szkolnym 1948/49 po raz pierwszy w murach tejże szkoły trzynaście osób złożyło egzamin dojrzałości. W tym też roku zmieniła ona swoją nazwę na Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego Gminnej Rady Narodowej w Bychawie. W kolejnym roku szkolnym nastąpiła ponowna zmiana nazwy na: Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego w Bychawie. W 1996 r. jednostka stała się Zespołem Szkół.
 
Budynek szkoły zlokalizowany jest w centrum miasta, w pobliżu komisariatu policji.
 
Szkoła dysponuje: pracowniami przedmiotowymi, specjalistycznymi i komputerowymi, biblioteką z centrum multimedialnym, salą gimnastyczną, basenem, siłownią, internatem i stołówką szkolną. Wizytówką szkoły i gminy jest Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która powstała w 1995 roku.
 
Od kilku lat szkoła współpracuje z ukraińskimi szkołami z Powiatu Pustomyty k/Lwowa oraz Powiatu Korzec. Podpisane umowy partnerskie przybliżają do siebie szkoły, a przede wszystkim młodzież.
 
Zapraszamy na stronę internetową: www.kwiateklo.pl
 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa