Jednostki organizacyjne - Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze Drukuj Zapisz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy

Budynek

20-258 Lublin 62
tel., fax – 81/751 07 90
kontakt e-mail: sosw-bystrzyca@tlen.pl
Facebook: facebok.com/sosw.bystrzyca
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy istnieje od 1976 roku. Placówka nasza obejmuje opieką  dzieci z lekkim, umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym, w tym uczniów ze sprzężeniami i autyzmem.
 
W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, internat z całodobową opieką i całodziennym wyżywieniem. Prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym dzieci z autyzmem (także w domu rodzinnym dziecka). Tworzone są klasy dla dzieci z autyzmem. Prowadzone są także zajęcia treningu EEG Biofeedback i metodą Karla Orffa.
 
Placówka zapewnia uczniom:
  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • opiekę psychologa, pedagoga, logopedy,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze i gimnastykę korekcyjną.
Internat zapewnia całodobową fachową opiekę, estetycznie wyposażone sypialnie, całodzienne wyżywienie, możliwy pobyt również w sobotę i niedzielę, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (zajęcia taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne, komputerowe), wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, wyjścia do kina, teatru, imprezy cykliczne, serdeczną i przyjazną atmosferę.
 
Zapraszamy na stronę internetową: www.soswbystrzyca.szkolnastrona.pl 
 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa