Jednostki organizacyjne - Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze Drukuj Zapisz

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu

Budynek

Załucze 59, 24-220 Niedrzwica Kościelna
tel., fax – 81 511 60 01
kontakt e-mail: soswzalucze@interia.pl
 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu rozpoczął funkcjonowanie dnia 1 czerwca 1976 r. Początkowo nosił nazwę Państwowy Zakład Wychowawczy, w skład którego wchodziła szkoła podstawowa specjalna oraz internat. Był placówką przeznaczoną dla dziewcząt z województwa lubelskiego. Dnia 28 kwietnia 1984 r. Państwowy Zakład Wychowawczy zmienił swą nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nie zmieniając struktury organizacyjnej.
 
Obecnie SOSW w Załuczu jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży, dziewcząt i chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Ośrodek leży w gminie Niedrzwica Duża, przy trasie Lublin – Kraśnik.
 
W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, internat z całodobową opieką i całodziennym wyżywieniem. Prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 
Uczniowie korzystają z pomocy: logopedycznej, korekcyjno-kompensacyjnej, pedagogicznej. Prowadzone są zajęcia indywidualne metodą EEG Biofeedback, z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej oraz arteterapii.
 
Szkoła aktywnie uczestniczy w realizacji programów unijnych, takich jak: „Edukacja kluczem Twojego sukcesu”, „Innowacyjne metody nauczania uczniów z upośledzeniem umysłowym w Powiecie Lubelskim” i innych.
 
Zapraszamy na stronę internetową: www.soswzalucze.szkolnastrona.pl
 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa