Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Poszukiwanie właściciela samochodu osobowego

logo napis powiat lubelski
01
lutego
2023

 
Starosta Lubelski,
 
będący organem właściwym w sprawach usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatu lubelskiego w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 
poszukuje właściciela samochodu osobowego:
 
Opel Astra o numerze rejestracyjnym LPU 53109
 
usuniętego w dniu 22.08.2020 r. z miejscowości Radawiec Duży, na podstawie dyspozycji usunięcia wydanej przez funkcjonariusza Policji zgodnie z art. 130a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Pojazd został umieszczony na parkingu strzeżonym, wyznaczonym przez Starostę Lubelskiego.
Starosta Lubelski wzywa właściciela pojazdu lub osobę uprawnioną do kontaktu w powyższej sprawie do niezwłocznego zgłoszenie się do Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście. Dane kontaktowe: tel. (81) 52 86 708; e-mail: transport@powiat.lublin.pl .
 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa