Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego nr 165/D/ZUZ/2022 z dnia 28.04.2022 r.

logo napis powiat lubelski
10
maja
2022

znak: LU.ZUZ.3.4210.89.2022.AH  na wykonanie urządzeń wodnych: likwidację istniejących przepustów pod korpusem drogi, przebudowę przepustów pod korpusem drogi, wykonanie nowych przepustów pod korpusem drogi, wykonanie rowów przydrożnych z zabudową przepustami, wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów oraz usługi wodne obejmujące odprowadzenie, do urządzeń wodnych, wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z powierzchni projektowanej rozbudowy drogi powiatowej 2301L.

Ikona pdfObwieszczenie LU.ZUZ.3.4210.89.2022.AH, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [624.04 KB]

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa