Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2022 r., Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu

Kawałek obwieszczenia
02
maja
2022

PGW Wody Polskie zawiadomienia o wszczęciu, na wniosek Powiatu Lubelskiego - Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Radomirkę w km 5+690, w km 5+731,38 drogi powiatowej nr 2123L, obręb Żuków, gm. Krzczonów, powiat lubelski; wykonanie wylotów ściekowych skarpowych odprowadzających wody opadowe lub roztopowe do ziemi, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Radomirka w km 5+690 obiektu mostowego wraz z umocnieniem koryta i brzegów rzeki; szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu, do ziemi, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z pasa drogowego drogi powiatowej nr 2123L, obręb Żuków, gm. Krzczonów, powiat lubelski. znak: LU.ZUZ.3.4210.136.2022.AH

Obwieszczenie
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa