Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Drukuj Zapisz

Zadanie pn: „Wykonanie kotłowni gazowej z wewnętrzną instalacją dla budynku Administracji i DRMiT przy ul. Przemysłowej 44” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Flaga i godło polski z napisem Dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość inwestycji: 109 241,19 zł

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

Okres realizacji: 2020

Realizacja inwestycji pozwoli na redukcję kosztów ogrzewania budynku związana głównie z możliwością regulacji temperatury. Obecnie nie ma możliwości regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

Zakres inwestycji obejmuje: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz  z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie wewnętrznej instalacji gazu, remont  i przystosowanie pomieszczenia na potrzeby kotłowni gazowej, wykonanie przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji gazowej, instalacja kotła co o mocy 45 kW wraz osprzętem, montaż kominów spalinowych i wentylacyjnych, wymiana zaworów grzejnikowych na starej instalacji oraz wpięcie nowej instalacji w istniejący obieg.

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa