Jednostki organizacyjne - Służba zdrowia Drukuj Zapisz

SPZOZ w Bychawie

Budynek
24
czerwca
2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie, ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa

 
tel. 81 566 94 41
fax: 81-566-01-15
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie, ze swoją ponad stuletnią tradycją aktywnie działa w obszarze opieki zdrowotnej w powiecie lubelskim. Celem SP ZOZ w Bychawie jest zapewnienie pacjentom wysokiej jakości usług z zakresu profilaktyki, leczenia, pielęgnacji, diagnostyki i rehabilitacji. Zakład skupia się na działaniu w zakresie podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnym lecznictwie specjalistycznym łącznie z rehabilitacją i programami profilaktycznymi oraz ratownictwie medycznym. Siedziba zakładu jest miasto Bychawa.
 
Obszarem działania zakładu jest: Miasto i Gmina Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Zakrzew, Wysoki, Krzczonów.
 
W skład zakładu wchodzą:
 1. Jednostki organizacyjne udzielające całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej:
  1. Szpital Powiatowy, gdzie funkcjonują dwa oddziały: Chorób Wewnętrznych i Oddział Dziecięcy. W ramach oddziału znajduje się sala intensywnej terapii internistycznej, gdzie leczeni są pacjenci w stanie zagrożenia życia wymagający stałego monitorowania czynności życiowych.
  2. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy, którego zadaniem jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacji i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagaj już dalszej hospitalizacji na oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, brak samodzielności w samo opiece i samo pielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, osoby te powinien przebywać w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.
  3. Zespół Transportu Szpitalnego, który realizuje transport pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w celu zapewnienia kontynuacji leczenia bądź badań diagnostycznych w innych placówkach medycznych.
  4. Izba Przyjęć.
 2. Jednostki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotne, tj.
  1. Gminne i Wiejskie Ośrodki Zdrowia:
   • Gminne Ośrodki Zdrowia (GOZ) w: Jabłonnej, Piotrowicach, Krzczonowie, Wysokiem, Zakrzewie,
   • Wiejskie Ośrodki Zdrowia (WOZ) w: Kiełczewicach, Starej Wsi, Chmielu, Giełczwi,
  2. Przychodnia Rejonowa, w ramach której funkcjonuje Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotne j- lekarz rodzinny oraz pediatrzy,
  3. Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna.
 3. Jednostki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
  1. Poradnie Specjalistyczne oferujące usługi w pełnym zakresie porad takich jak: ginekologiczno – położniczych, pulmonologicznych, otolaryngologicznych, medycyny pracy, chirurgicznych, neurologicznych, dermatologicznych, zdrowia psychicznego oraz leczenia uzależnień od alkoholu,
  2. Ośrodek Rehabilitacji i Fizjoterapiiświadczący usługi z zakresu: kinezyterapii, masażu (suchego, podwodnego, limfatycznego mechanicznego), elektrolecznictwa, leczenia polem elektromagnetycznym, światłolecznictwa, hydroterapii,
  3. Pracownia RTG i USG, której zadaniem jest wykonywanie badań radiologicznych lub ultrasonograficznych u chorych hospitalizowanych bądź skierowanych przez lekarzy lecznictwa ambulatoryjnego oraz pełnienie dla potrzeb szpitala dyżuru w celu wykonania badań w przypadkach nagłych i niecierpiących zwłoki,
  4. Laboratorium Centralne, gdzie badania wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowań wydawanych przez lekarzy zatrudnionych w SP ZOZ w Bychawie lub w zakładach opieki zdrowotnej posiadających podpisaną umowę z SP ZOZ w Bychawie.
 4. Jednostki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.
SP ZOZ w Bychawie posiada dwa zespoły ratownictwa medycznego - zespół wyjazdowy reanimacyjny "R" – zespół wyjazdowy specjalistyczny oraz zespół wyjazdowy wypadkowy "W"- podstawowy. Swoim obszarem działania Ratownictwo Medyczne SP ZOZ w Bychawie obejmuje 6 gmin (Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Zakrzew, Wysokie, Krzczonów). Rocznie udzielanych jest około 3 tysięcy porad pacjentom w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej zakładu: www.spzoz.bychawa.pl
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa