Jednostki organizacyjne - Służba zdrowia Drukuj Zapisz

SPZOZ Nr 1 w Bełżycach

Budynek
24
czerwca
2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce

tel.: 81-516-29-26,
fax: 81-516-29-24
 
Misją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach jest kompleksowe zabezpieczenie potrzeb leczniczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych z zakresu lecznictwa otwartego oraz pomocy doraźnej na wysokim poziomie jakościowym i technologicznym dla pacjentów. Siedzibą Zakładu jest miasto Bełżyce.
 
Obszarem działania Zakładu jest: Miasto i Gmina Bełżyce, Gmina Borzechów, Gmina Niedrzwica Duża i Gmina Wojciechów.
 
Zakład skupia się na działaniu w zakresie podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnym lecznictwie specjalistycznym łącznie z rehabilitacją leczniczą i programami profilaktycznymi oraz ratownictwie medycznym.
 
W skład zakładu wchodzą:
 1. Jednostki organizacyjne udzielające całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej:
  • Szpital Powiatowy im. Dr W. Oczki w Bełżycach, gdzie funkcjonuje oddziały:
   • Chorób Wewnętrznych z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej,
   • Oddział Ginekologiczno – Położniczo – Noworodkowy,
   • Oddział Chirurgiczny Ogólny z pododdziałem intensywnej opieki pooperacyjnej,
   • Blok Operacyjny,
   • Oddział Pediatryczny,
   • Oddział Rehabilitacji,
   • Izba Przyjęć,
  • Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
 2.     Jednostki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: 
  1. Miejski Ośrodek Zdrowia w Bełżycach,
  2. Gminne ośrodki zdrowia: Niedrzwica Duża, Borzechów, Wojciechów,
  3. Wiejskie ośrodki zdrowia: Krężnica Okrągła, Radawczyk, Niedrzwica Kościelna, Kłodnica Dolna, Szczuczki,
  4. Punkt Lekarski w Palikijach,
  5. Nocna i świąteczna opieka medyczna
 3.     Jednostki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego:
  1. Dział Ratownictwa Medycznego i Transportu
  2. zespół wyjazdowy Specjalistyczny
  3. zespół wyjazdowy Podstawowy
  4. zespół transportu sanitarnego
 4.     Jednostki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
  1. Dział Ambulatoryjnych Świadczeń Medycznych i Diagnostyki: a) poradnie specjalistyczne, Bełżyce, ul. Lubelska 90
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej,
   • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
   • Poradnia Urologiczna,
   • Poradnia Rehabilitacyjna.
  2. poradnie specjalistyczne, Bełżyce, ul. Bednarska 2
   • Poradnia Kardiologiczna,
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
   • Poradnia Reumatologiczna,
   • Poradnia Dermatologiczna,
   • Poradni Neurologiczna,
   • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
   • Poradnia Okulistyczna,
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
   • Poradnia Medycyny Pracy,
  3. pracownie fizjoterapii:
   • Bełżyce, ul. Lubelska 90,
   • Niedrzwica Duża,
   • Borzechów,
  4. pracownie diagnostyki obrazowej:
   • Bełżyce, ul. Lubelska 90,
   • Bełżyce, ul. Bednarska 2,
  5. pracownia diagnostyki laboratoryjnej, Bełżyce, ul. Lubelska 90.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej zakładu: www.spzoz1belzyce.bip.lublin.pl

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa